VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Zilupes novads, Zilupe, Dzelzceļa iela 4 dzīvoklis Nr.6
EUR 400.00

Objekta sastāvs

 • vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 33.8 m2
 • 3387/30571 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0313 001 kopīpašumā esošās daļas
 • 3387/30571 domājamās daļas no šķūņa ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0313 002
 • 3387/30571 domājamās daļas no tualetes ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0313 003
 • 3387/30571 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0313, ar kopējo platību 0.4537 ha

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 400.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 02.05.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 40.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Zilupes novads, Zilupe, Dzelzceļa iela 4 dzīvoklis Nr.6, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 17.05.2019
 • laiks: 13:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv