VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Rēzeknes novads, Ozolmuižas pagasts, Dreijerovka, “Lapsiņas” dzīvoklis Nr.1
EUR 690.00

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 47.2 m2
 • 4720/9570 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 7878 003 0453 001 kopīpašumā esošās daļas
 • 4720/9570 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 7878 003 0453 002
 • 4720/9570 domājamās daļas no kūts ar būves kadastra apzīmējumu 7878 003 0453 003
 • 4720/9570 domājamās daļas no kūts ar būves kadastra apzīmējumu 7878 003 0453 004
 • 4720/9570 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 7878 003 0453 005
 • 4720/9570 domājamās daļas no atejas ar būves kadastra apzīmējumu 7878 003 0453 006

Būvju nekustamais īpašums, kura sastāvā ietilpst Objekts, ir funkcionāli saistīts ar Rēzeknes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 003 0453 daļu 256 m2 platībā.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 690.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 09.05.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 69.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Rēzeknes novads, Ozolmuižas pagasts, Dreijerovka, “Lapsiņas” dzīvoklis Nr.1, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 23.05.2019
 • laiks: 14:30
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv