VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Carnikavas novads, Lilaste, “Lilastes stacija 3” dzīvoklis Nr.5
EUR 5 600.00

Objekta sastāvs

 • vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 28.6 m2
 • 2860/19620 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 8052 001 0062 001 kopīpašumā esošās daļas
 • 2860/19620 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 8052 001 0062 002
 • 2860/19620 domājamās daļas no tualetes ar būves kadastra apzīmējumu 8052 001 0062 003
 • 2860/19620 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 8052 001 0062 004
 • 2860/19620 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 8052 001 0062 005
 • 2860/19620 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8052 001 0062, ar kopējo platību 0.3861 ha

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 5 600.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 13.05.2019.
 • citām personām: līdz 16.05.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 560.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Carnikavas novads, Lilaste, “Lilastes stacija 3” dzīvoklis Nr.5, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 29.05.2019
 • laiks: 16:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv