AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Talsu nov., Virbu pag., Jaunpag, Stacijas ielā 2 dzīvoklis Nr.2
EUR 2 640.00

Objekta sastāvs

 • trīsistabu dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 889640433001002), ar kopējo platību 61.6 m2;
 • 6160/12130 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 88960040433001 kopīpašumā esošas daļas;
 • 6160/12130 domājamās daļas no kūts ar būves kadastra apzīmējumu 88960040433003;
 • 6160/12130 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 88960040433004;
 • 6160/12130 domājamās daļas no pirts ar būves kadastra apzīmējumu 88960040433005;
 • 6160/12130 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88960040433, ar kopējo platību 0.6851 ha.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 2 640.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 13.07.2020.
 • citām personām: līdz 13.08.2020 plkst. 23:59.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 264.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Talsu nov., Virbu pag., Jaunpag, Stacijas ielā 2 dzīvoklis Nr.2, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 24.07.2020 (izsole ilgst 30 dienas)
 • laiks: 13:00
 • Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv