VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Jūrmala, Lībiešu iela 18 dzīvoklis Nr.1
EUR 10 440.00

Objekta sastāvs

Objekta sastāvā ir 3081/8837 domājamās daļas no dzīvokļa īpašuma:

 • trīsistabu dzīvoklis ar kopējo platību 88.50 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 1300 020 0802 001 001);
 • 8837/142885 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 020 0802 001;
 • 8837/142885 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0802, ar kopējo platību 0.1323 ha.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 10 440.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 28.02.2019.
 • citām personām: līdz 07.03.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 1 044.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Jūrmala, Lībiešu iela 18 dzīvoklis Nr.1 , nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 21.03.2019
 • laiks: 11:30
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv