t Possessor
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Olaines novads, Olaines pagasts, “Dzērves”, dzīv. Nr.2
EUR 5 100.00

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis Nr.2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 80800100034001002) ar kopējo platību 40.7 m2;
 • 407/1631 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 80800100034001);
 • 407/1631 domājamās daļas no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 80800100034002);
 • 407/1631 domājamās daļas no pagraba (būves kadastra apzīmējums 80800100034003);
 • 407/1631 domājamās daļas no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 80800100034) ar kopējo platību 0.1765 ha.

Atbilstoši Olaines pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000064871 III daļas 1.iedaļas ierakstam Nr.1.1. un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamajam īpašumam, kurā atrodas Objekts, reģistrēts apgrūtinājums - aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu 0.1765 ha platībā.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 5 100.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 22.05.2020.
 • citām personām: līdz 23.07.2020 plkst. 23:59.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 510.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Olaines novads, Olaines pagasts, “Dzērves”, dzīv. Nr.2, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 03.07.2020 (izsole ilgst 30 dienas)
 • laiks: 13:00
 • Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv