VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

Dagdas novads, Bērziņu pagasts, Kalnu iela 12 dzīvokļi Nr.1, 2, 3, 5, 6, 7
EUR 1 296.00

Objekta sastāvs

Valsts dzīvokļu īpašumi Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.5, Nr.6, Nr.7 Kalnu ielā 1, Punduros, Bērziņu pagastā, Dagdas novadā.

Nekustamais īpašums, kurā atrodas dzīvokļu īpašumi, sastāv no:

  • dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 6050 004 3273 001;
  • zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6050 004 3273, ar kopējo platību 0.3168 ha.

Objekta pieejamība

  • objekts nav izīrēts
  • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 1 296.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv