SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Talsu nov., Ģibuļu pag., Līči, "Jakši", dzīvoklis Nr.2
EUR 570.00

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 88540180102001002) ar kopējo platību 44,10 m2;
 • 4410/14890 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 88540180102001) kopīpašumā esošās daļas;
 • 4410/14890 domājamās daļas no klēts (būves kadastra apzīmējums: 88540180102002);
 • 4410/14890 domājamās daļas no pieciem šķūņiem (būvju kadastra apzīmējumi: 88540180102003; 88540180102004; 88540180102006; 88540180102007; 88540180102008);
 • 4410/14890 domājamās daļas no divām kūtīm (būvju kadastra apzīmējumi: 88540180102005; 88540180102009);
 • 4410/14890 domājamās daļas no pagraba (būves kadastra apzīmējums: 88540180102010);
 • 4410/14890 domājamās daļas no pirts (būves kadastra apzīmējums: 88540180102011).
 • Būvju nekustamam īpašumam ar kadastra Nr.88545180002, kura sastāvā ietilpts Objekts, funkcionāli ir piesaistīta zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 88540180100, “Stacijas Līči”, Līčos, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā, daļa 0,5084 ha platībā. Īpašuma tiesības uz zemes nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.88540180100, “Stacijas Līči”, Līčos, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā, ar kopējo platību 17,6804 ha platībā nostiprinātas uz Latvijas valsts vārda Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas personā.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 570.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
 • līdz 29.10.2020 plkst. 23:59.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 57.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Talsu nov., Ģibuļu pag., Līči, "Jakši", dzīvoklis Nr.2, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 09.10.2020 (izsole ilgst 30 dienas)
 • laiks: 13:00
 • Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv