SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Daugavpils, Skaistas iela 2, dzīvoklis Nr.2
EUR 2 200.00

Objekta sastāvs

 • trīs istabu dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums: 05000400103001002) ar kopējo platību 72.10 m2;
 • 721/2306 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums: 05000400103001);
 • 721/2306 domājamās daļas no četriem šķūņiem (kadastra apzīmējumi: 05000400103002; 05000400103003; 05000400103004 un 05000400103011);
 • 721/2306 domājamās daļas no divām atejām (kadastra apzīmējumi: 05000400103005 un 05000400103006);
 • 721/2306 domājamās daļas no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums: 05000400103) ar kopējo platību 0,3334 ha.
 • atbilstoši Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.4627 III daļas 1.iedaļas ierakstiem un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamam īpašumam Skaistas ielā 2, Daugavpilī, kadastra Nr.05000400103, kurā atrodas Objekts, reģistrēts apgrūtinājums: austrumu elektrisko tīklu 0,4 kV gaisvadu līnijas aizsargjosla 4,42 m/40 m- (177m2).

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 2 200.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 25.09.2020.
 • citām personām: līdz 29.10.2020 plkst. 23:59.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 220.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Daugavpils, Skaistas iela 2, dzīvoklis Nr.2, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 09.10.2020 (izsole ilgst 30 dienas)
 • laiks: 13:00
 • Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv