VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

Līvānu novads, Līvāni, Upes iela 13 dzīvoklis Nr.2
EUR 345.00

Objekta sastāvs

  • divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 33.3 m2 
  • 333/1744 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 7611 001 0823 001 kopīpašumā esošās daļas
  • 333/1744 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 7611 001 0823 002
  • 333/1744 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 7611 001 0823 004
  • 333/1744 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 7611 001 0823 005  
  • 333/1744 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7611 001 0823, ar kopējo platību 0.4067 ha

Objekta pieejamība

  • objekts nav izīrēts
  • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 345.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv