VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

AS "Stendes selekcijas un izmēģinājuma stacija"

VAS „PRIVATIZĀCIJAS AĢENTŪRA” PAZIŅO:
Tiek izsludināta akciju sabiedrības „
Stendes selekcijas un izmēģinājumu stacija” valsts kapitāla daļas  izsole.

Informācija par sabiedrību

 • AS „ Stendes selekcijas un izmēģinājumu stacija” pamatkapitāls – 727 330,80 euro
 • Akciju skaits – 519 522
 • Vienas akcijas nominālvērtība – 1,40 euro

Informācija par izsoles priekšmetu

 • Valsts kapitāla daļa AS „Stendes selekcijas un izmēģinājumu stacija” – 24 966 akcijas jeb 4,81 % no pamatkapitāla (Akciju pakete)

Cena un norēķini

 • Izsoles sākumcena: 47 435,40 euro (vienas pārdodamās akcijas cena – 1,90 euro)
 • Maksāšanas līdzeklis – 100% euro
 • Termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 1 gadam

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • Līdz 12.09.2017 plkst. 16:00.
 • Apliecinājums Akciju paketes pirkšanai iesniedzams VAS „Privatizācijas aģentūra” KrišjāņaValdemāra ielā 31, Rīgā, izmantojot pārdošanas noteikumiem pievienotās apliecinājuma veidlapas.
 • Līdz apliecinājuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums 9 487 euro un izsoles dalības maksa 142 euro.
 • Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “AS “Stendes selekcijas un izmēģinājumu stacija” Akciju paketes izsoles nodrošinājums (izsoles dalības maksa)”.
 • VAS “Privatizācijas aģentūra” norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • Izsole ar augšupejošu soli (vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā)
 • Datums: 22.09.2017
 • Laiks: 15:00
 • Vieta: VAS “Privatizācijas aģentūra”, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar valsts kapitāla daļas pārdošanas noteikumiem var iepazīties VAS “Privatizācijas aģentūra”, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Tālrunis uzziņām: 67021314

Dokumenti lejupielādei