VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

AS “Rīgas sanitārā transporta autobāze”

VAS „PRIVATIZĀCIJAS AĢENTŪRA” PAZIŅO:
Ir apstiprināti akciju sabiedrības „Rīgas sanitārā transporta autobāze” valsts kapitāla daļas  pārdošanas noteikumi jaunā redakcijā.

Informācija par sabiedrību

  • Akciju sabiedrības „Rīgas sanitārā transporta autobāze” pamatkapitāls – 573 300 euro
  • Akciju skaits – 409 500
  • Vienas akcijas nominālvērtība – 1,40 euro

Informācija par pārdošanas priekšmetu

  • Valsts kapitāla daļa akciju sabiedrībā „Rīgas sanitārā transporta autobāze” – 41 250 akcijas jeb 10 % no pamatkapitāla (Akciju pakete)

Cena un norēķini

  • Pārdošanas cena: 985 875 euro (vienas pārdodamās akcijas cena – 23,90 euro)
  • Maksāšanas līdzeklis – 100% euro
  • Termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 1 gadam

Pieteikšanās termiņš un kārtība

  • Saskaņā ar Komerclikuma 238.pantu pirmpirkuma tiesības uz pārdodamo Akciju paketi ir akciju sabiedrības „Rīgas sanitārā transporta autobāze” akcionāriem
  • Ja akcionāri nepiesakās izmantot pirmpirkuma tiesības, nepiesakās uz visu Akciju paketi vai neparaksta akciju pirkuma līgumus par visu 41 250 Akciju paketes akciju pirkšanu, VAS „Privatizācijas aģentūra” izsludinās Akciju paketes izsoli, kurā apliecinājumu Akciju paketes pirkšanai varēs iesniegt jebkura ieinteresētā persona

Ar valsts kapitāla daļas pārdošanas noteikumiem var iepazīties VAS “Privatizācijas aģentūra”, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Tālrunis uzziņām: 67021314.

Dokumenti lejupielādei

  • Valsts kapitāla daļas pārdošanas noteikumi (un tiem pievienotie Akciju paketes izsoles noteikumi, Akciju paketes pirkuma un ķīlas līgumu projekti)