VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

SIA Sertifikācijas un testēšanas centrs

VAS „PRIVATIZĀCIJAS AĢENTŪRA” PAZIŅO:

Ir apstiprināti valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Sertifikācijas un testēšanas centrs” valsts kapitāla daļu  pārdošanas noteikumi un izsludināta 80% kapitāla daļu paketes izsole.

Informācija par sabiedrību

 • Valsts SIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs” pamatkapitāls – 335 797 euro
 • Kapitāla daļu skaits – 335 797
 • Vienas kapitāla daļas nominālvērtība – 1 euro 

 Informācija par pārdošanas priekšmetu

 • 80% jeb 268 638 kapitāla daļas (Kapitāla daļu pakete)

 Cena un norēķini

 • Kapitāla daļu paketes izsoles sākumcena: 333 111,12 euro (vienas pārdodamās kapitāla daļas cena – 1,24 euro)
 • Maksāšanas līdzeklis – 100% euro
 • Termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 3 gadiem

 Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • Līdz 16.11.2018. plkst. 16:00.
 • Apliecinājums Kapitāla daļu paketes pirkšanai iesniedzams VAS „Privatizācijas aģentūra” KrišjāņaValdemāra ielā 31, Rīgā, LV-1887, izmantojot pārdošanas noteikumiem pievienotās apliecinājuma veidlapas.
 • Iesniedzot apliecinājumu Kapitāla daļu paketes pirkšanai, ir jāiemaksā drošības nauda 66 622,22 euro apmērā (tiek novirzīta samaksai par Kapitāla daļu paketi). Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • Izsole ar augšupejošu soli (vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā)
 • Datums: 29.11.2018.
 • Laiks: 14:00
 • Vieta: VAS “Privatizācijas aģentūra”, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

 Ar valsts kapitāla daļu pārdošanas noteikumiem var iepazīties arī VAS “Privatizācijas aģentūra”, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā. Tālrunis uzziņām: 67021314.

Informācija par kapitāla daļu pārdošanas uzsākšanu sabiedrības darbiniekiem un izpildinstitūcijas locekļiem tiks publiskota pārdošanas noteikumos noteiktajā kārtībā (pēc Kapitāla daļu paketes pirkuma līguma noslēgšanas).

Dokumenti lejupielādei