SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

AS "Kurzemes Radio”

SIA "PUBLISKO AKTĪVU PĀRVALDĪTĀJS POSSESSOR" PAZIŅO: tiek izsludināta VSIA "Latvijas Radio" piederošo AS "Kurzemes Radio"  kapitāla daļu  izsole.

Informācija par sabiedrību

 • Akciju sabiedrības "Kurzemes Radio" pamatkapitāls – 97 793 euro
 • Akciju skaits – 10 294 akcijas ar nominālvērtību 9,50 euro.

Informācija par izsoles priekšmetu

 • VSIA "Latvijas Radio" piederošās kapitāla daļas akciju sabiedrībā "Kurzemes Radio" – 60 akcijas jeb 0,6% no pamatkapitāla (Akciju pakete)

Pirmpirkuma tiesības

 • Akcionāriem nav pirmpirkuma tiesības uz pārdodamo Akciju paketi

Cena un norēķini

 • Izsoles sākumcena: 780 euro (vienas pārdodamās akcijas cena – 13 euro)
 • Termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • Līdz 15.12.2020. plkst. 16:00.
 • Apliecinājums Akciju paketes pirkšanai iesniedzams SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, izmantojot pārdošanas noteikumiem pievienotās apliecinājuma veidlapas. Ar drošu elektronisko parakstu parakstīts apliecinājums iesniedzams: info@possessor.gov.lv iepriekš norādītajā termiņā.
 • Līdz apliecinājuma iesniegšanai jāsamaksā drošības nauda 156 euro.
 • Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis "AS "Kurzemes Radio" Akciju paketes izsoles drošības nauda".
 • SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" norēķinu rekvizīti: norēķinu konts Nr.LV07PARX0003805160002 AS "Citadele banka" vai norēķinu konts Nr.LV17HABA0551032309150 AS "Swedbank"

Informācija par izsoli:

 • Izsole ar augšupejošu soli
 • Datums: 22.12.2020.
 • Laiks: 14:00
 • Vieta: SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor", Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Tālrunis uzziņām: 67 021 314

Dokumenti lejupielādei