VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Privatizācijas aģentūra nodrošina tās turējumā vai valdījumā esošo valsts kapitāla daļu kapitālsabiedrībās atsavināšanu un pārvaldību saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu, Komerclikumu un citiem normatīvajiem aktiem. Uz 2018.gada 31.decembri tās turējumā ir atsavināmas valsts kapitāla daļas 15 kapitālsabiedrībās.

N.p.k SABIEDRĪBAS NOSAUKUMS VALSTS KAPITĀLA DAĻA
1.  AS "Ceļu pārvalde" 0,93%
2.  AS "Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums" 3,2%
3.  AS "Jelgavas mašīnbūves rūpnīca” 3,68%
4.  AS "Latgales ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" 4,91%
5.  AS "Latvijas maiznieks" 3,97%
6.  AS "Lopkopības izmēģinājumu stacija Latgale" 4,77%
7.  AS "Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacija" 8,73%
8.  AS "Rīgas dzirnavnieks" 3,68%
9.  AS "Rīgas sanitārā transporta autobāze" 10%
10.  AS "Stendes selekcijas un izmēģinājumu stacija" 4,81%
11.  AS "Transinform" * 2,91%
12.  Rēzeknes SEZ AS "REBIR” 5%
13.  SIA "Sanatorija Dzimtene" 10%
14.  SIA "UNI SAN" 5%
15.  SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 20%

* Neveic saimniecisko darbību.


Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) un Privatizācijas aģentūra 2013.gada 28.decembrī noslēdza līgumu par sadarbību VSAA turējumā esošo valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto valsts kapitāla daļu pārdošanā 37 uzņēmumos. Valsts kapitāla daļu pārdošana tika veikta, pamatojoties uz Ministru kabineta akceptēto Pārresoru koordinācijas centra izstrādāto ziņojumu par valsts līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtējuma rezultātiem. Pārdodamo kapitāla daļu īpatsvars sabiedrību pamatkapitālā svārstījās no 0,82% līdz 14,75%. 

Sadarbības līguma ietvaros tika pārdota valsts kapitāla daļa AS "Autobāze LVA", AS "DHB", AS "Dobeles dzirnavnieks", AS "Mēbeļu nams", AS "NIDL", AS "Talsu autotransports", AS "Hanzas maiznīcas", AS "Putnu fabrika "Ķekava"", SIA "Antikvariāts Planēta", SIA "Latvijas ķīmija", SIA "LEMF", SIA "Neirožu klīnika", kā arī daļa no AS "Valmieras stikla šķiedra" akciju paketes, par kopējo summu 1,6 milj. eiro.

Sadarbības līgums tika izbeigts 2015.gada 10.augustā, noslēdzot ar VSAA vienošanos par turpmāko sadarbību, jo Privatizācijas aģentūra saskaņā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu 2015.gada 1.jūlijā un 28.decembrī pārņēma valsts pensiju speciālajam budžetam nodotās kapitāla daļas turējumā no VSAA. Šīs vienošanās ietvaros līdz 2018.gada 31.decembrim ir pārdotas valsts kapitāla daļas AS “AUTO-REMONTS”, AS “B.L.B. Baltijas termināls”, SIA “Garantiju aģentūra”, AS “Komunālprojekts”, AS “Latvijas Nacionālais autopārvadātāju centrs”, AS ”Lielplatone”, AS “Rēzeknes autobusu parks”, kā arī AS “Grindeks”, AS “Valmieras stikla šķiedra”, AS “Latvijas kuģniecība” un AS "Balt Alianse" kopumā par 16,8 milj. eiro.