VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Privatizācijas aģentūra nodrošina valsts īpašuma objektu, zemesgabalu un dzīvokļu īpašumu pirkuma līgumu un privatizācijas (atsavināšanas) nosacījumu izpildes kontroli - parādu administrēšanu, līgumos noteikto darbību veikšanu pēc līguma noslēgšanas līdz privatizācijas pabeigšanai vai visu saistību izpildei (dzīvokļu privatizācija un atsavināšana).

Uz 2016.gada 31.decembri Privatizācijas aģentūras līgumu kontrolē bija kopumā 1 593 līgumi:

  • 195 valsts zemesgabalu pirkuma līgumi;
  • 933 valsts zemes izpirkuma līgumi;
  • 94 valsts īpašuma objektu pirkuma līgumi;
  • 333 atsavināmo, plānveida privatizējamo un paātrināti privatizēto dzīvokļu īpašumu, dzīvojamo māju vai to domājamo daļu pirkuma līgumi;
  • 38 valsts kapitāla daļu pirkuma līgumi.

Privatizācijas aģentūrai deleģēto valsts pārvaldes izpildes ietvaros, līgumu un tajos iekļauto nosacījumu izpildes kontrole tiek īstenota saskaņā ar:

Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, valsts īpašumu objektu un zemesgabalu pircējiem ir paredzēta iespēja veikt norēķinus par iegādātajiem īpašumiem ar 10 gadu nomaksas periodu, savukārt par dzīvokļu īpašumiem – ar 5 gadu nomaksas periodu.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar mūsu līgumu kontrolē iesaistītajiem speciālistiem.