Stand With Ukraine
Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Pārdod izsolē

Elektroniskā izsole. AS “Latgales ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” kapitāla daļas

SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (Possessor) elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod AS “Latgales ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” valsts kapitāla daļu.

Valsts kapitāla daļa nodota pārdošanai ar Ministru kabineta 2007.gada 26.aprīļa rīkojumu Nr.228 „Par valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitālsabiedrību kapitāla daļu pārdošanu”.

Informācija par Sabiedrību

 • AS “Latgales ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” pamatkapitāls – 241 966,20 EUR
 • akciju skaits – 172 833
 • akcijas nominālvērtība -  1,40 EUR
 • adrese: Latgales iela 5, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650

Informācija par izsoles priekšmetu

 • valstij piederošās AS “Latgales ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” 8 486 akcijas jeb 4,91% no pamatkapitāla (Akciju pakete)
 • pārdošanas noteikumi (t.sk. Akciju paketes pirkuma līguma projekts) ir pieejami  www.possessor.gov.lv.

Cena un norēķini

 • akciju paketes izsoles sākumcena: 11 021 EUR
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa, kas samaksājama atbilstoši Akciju paketes pārdošanas noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv līdz 22.08.2022. plkst. 23:59.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā drošības nauda 1 102 EUR SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002 vai AS “Swedbank” norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150.
 • izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli: