brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Pārdod izsolē

Elektroniskā izsole. “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” valsts un Daugavpils valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļas.

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod akciju sabiedrības “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” valsts un Daugavpils valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļas.  

Valsts kapitāla daļa nodota pārdošanai ar Ministru kabineta 2007.gada 26.aprīļa rīkojumu Nr.228 “Par valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitālsabiedrību kapitāla daļu pārdošanu”.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai piederošā akciju sabiedrības “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” kapitāla daļa ir nodota pārdošanai ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2014.gada 30.aprīļa lēmumu Nr.247 (protokols Nr.11; 1.§) “Par Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārdošanu akciju sabiedrībā “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”.

Informācija par Sabiedrību

 • AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” pamatkapitāls: 538 512,80 EUR
 • akciju skaits: 384 652
 • akcijas nominālvērtība: 1,40 EUR
 • adrese: Slāvu iela 6, Daugavpils, LV-5404

Informācija par izsoles priekšmetu

 • valstij un Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai piederošās AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” 155 262 akcijas jeb 40,4% no pamatkapitāla (Akciju pakete)
 • pārdošanas noteikumi (t.sk. valsts akciju paketes pirkuma līguma projekts un pašvaldības akciju paketes pirkuma līguma projekts) ir pieejami Possessor tīmekļa vietnē ŠEIT

Cena un norēķini

 • akciju paketes izsoles sākumcena: 1 512 251,88 EUR
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa, kas samaksājama atbilstoši Akciju paketes pārdošanas noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē ŠEIT līdz 27.11.2023. plkst. 23:59
 • īdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā drošības nauda 151 225,19 EUR Possessor norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002 vai AS “Swedbank” norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150

Informācija par izsoli:

 • solis 20 000 EUR
 • izsoles sākums: 07.11.2023. plkst. 13:00.
 • izsoles noslēgums: 07.12.2023. plkst. 13:00.
 • izsole ŠEIT

Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi ir pieejami ŠEIT.

 

ENGLISH VERSION

Dokumenti lejupielādei

PDF Pārdošanas noteikumi PDF Noteikumu pielikumi