Stand With Ukraine
Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Pārdod izsolē

Elektroniskā izsole. SIA “Liepājas sērkociņi” valsts kapitāla daļa

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (Possessor) elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod SIA “Liepājas sērkociņi” valsts kapitāla daļu.

Valsts kapitāla daļa tiek pārdota saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra noteikumiem Nr.986 “Kārtība, kādā veicama privatizācija ar nodokļu parādu kapitalizācijas metodi”.

Informācija par Sabiedrību

 • SIA “Liepājas sērkociņi” pamatkapitāls: 703 726 EUR
 • Kapitāla daļu skaits: 703 726
 • Kapitāla daļas nominālvērtība: 1 EUR
 • Adrese: Dzirnavu iela 57A-1, Rīga, LV-1010
 • Atrašanās vieta: Vecā ostmala 6/9, Liepāja; Jaunā iela 23, Liepāja; Fēniksa iela 1, Liepāja

Informācija par izsoles priekšmetu

 • Valstij piederošās SIA “Liepājas sērkociņi” 70 368 kapitāla daļas jeb 9,99935% no pamatkapitāla (Kapitāla daļu pakete)
 • Pārdošanas noteikumi (t.sk. Akciju paketes pirkuma līguma projekts) ir pieejami Possessor tīmekļa vietnē ŠEIT.

Cena un norēķini

 • Kapitāla daļu paketes izsoles sākumcena: 18 226 EUR
 • Termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa, kas samaksājama atbilstoši Kapitāla daļu paketes pārdošanas noteikumiem
 • Pieteikšanās termiņš un kārtība − Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē ŠEIT līdz 08.11.2022. plkst. 23:59.
 • Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā drošības nauda EUR 1 823 Possessor norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002 vai AS “Swedbank” norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150.
 • Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

 • Solis 1 000 EUR
 • Izsoles sākums: 19.10.2022 plkst. 13:00.
 • Izsoles noslēgums: 21.11.2022. plkst. 13:00.
 • Vieta: izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē ŠEIT

Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi ir pieejami ŠEIT.