VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

DOKUMENTU ORIĢINĀLU ATVASINĀJUMU IZGATAVOŠANA

Privatizācijas aģentūras lietās esošo dokumentu oriģinālu atvasinājumu (dublikātu, kopiju, izrakstu un norakstu) izgatavošana un izsniegšana ir maksas pakalpojums, kas noteikti atbilstoši Privatizācijas aģentūras 2013.gada 10.decembra valdes lēmumam Nr.176/1175 “Par VAS "Privatizācijas aģentūra" informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem”.

Lai saņemtu dokumenta oriģināla atvasinājumu:

  • Privatizācijas aģentūrā jāiesniedz rakstveida iesniegums, aizpildot veidlapu (veidlapa fiziskām personām, veidlapa juridiskām personām). Mutvārdu iesniegumu Privatizācijas aģentūras darbinieki noformē rakstveidā, un iesniedzējs to paraksta.
  • Privatizācijas aģentūra veic pakalpojuma kopējās cenas aprēķinu par dokumenta oriģināla atvasinājuma izgatavošanu un izsniedz iesniedzējam rēķinu.
  • Lai saņemtu dokumenta oriģināla atvasinājumu, jāveic naudas pārskaitījums uz Privatizācijas aģentūras kontu.
  • Privatizācijas aģentūra dokumentu izsniedz, kad iesniedzējs ir iesniedzis maksājuma uzdevuma kopiju ar bankas atzīmi par samaksas veikšanu. Juridiskas personas var iesniegt Privatizācijas aģentūrai garantijas vēstuli par veikto pakalpojumu samaksu.

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOMĀŠANAS UN IZNOMĀŠANAS KĀRTĪBAS

Ar Privatizācijas aģentūras valdes 2017.gada 20.jūlija lēmumu Nr.76/764 apstiprināta Privatizācijas aģentūras nekustamā īpašuma nomāšanas kārtība, kas nosaka, kā Privatizācijas aģentūra nomā citai personai piederošu nekustamo īpašumu vai tā daļas (telpas), ja tas nepieciešams savas darbības nodrošināšanai un Sabiedrības īpašumā nav atbilstoša nekustamā īpašuma.

Privatizācijas aģentūras nekustamā īpašuma iznomāšanas kārtība, kas apstiprināta ar Privatizācijas aģentūras valdes 2018.gada 1.novembra lēmumu Nr.119/1110, savukārt, nosaka, kā Privatizācijas aģentūra iznomā tās īpašumā esošo nekustamo īpašumu vai tā daļas (telpas).