VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Privatizācijas aģentūra
izsludina atklātu konkursu uz
Administratīvā departamenta
Informācijas tehnoloģiju nodrošinājuma nodaļas
Vecākā datortīkla administratora amatu


Prasības:
• izglītība informācijas tehnoloģiju jomā;
• pieredze datortehnikas konfigurēšanā un pārvaldībā, vēlams izmantojot centralizētus pārvaldības risinājumus;
• pieredze par Microsoft Windows Serveru saimes un Office 365 un, vēlams, Linux, administrēšanā, instalēšanā un uzturēšanā;
• pieredze datortīklu iekārtu (UniFi, Cisco) apkalpošanā un konfigurēšanā;
• pieredze par Vmware virtualizācijas platformas konfigurēšanā un uzturēšanā;
• pieredze serveru tehnikas un disku masīvu administrēšanā un uzturēšanā;
• pieredze un zināšanas datu bāžu (Oracle, SQL server) uzturēšanā un administrēšana
• vēlama pieredze mājaslapu administrēšanā;
• teicamas valsts valodas un labas angļu valodas zināšanas;
• zināšanas un prasmes informācijas un datorsistēmu aizsardzībā un drošībā;
• labas analītiskās un komunikācijas spējas, atbildības sajūta, precizitāte, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus.

Galvenie amata pienākumi:
• datortīkla un citu ar to saistīto komunikāciju iekārtu funkcionalitātes nodrošināšana;
• Informācijas sistēmu un programmu uzturēšana;
• Virtuālo serveru infrastruktūras funkcionalitātes nodrošināšana;
• Windows un Linux infrastruktūras servisu nodrošināšana;
• tīkla aparatūras konfigurācijas nodrošināšana;
• Informācijas sistēmu uzturēšana un konfigurēšana;
• Datortīkla lietotāju apmācība un konsultēšana.

Iesniedzamie dokumenti:
• dzīves apraksts (CV);
• pieteikuma vēstule;
• izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
• valsts valodas prasmes dokuments (ja nepieciešams);
• atsauksmes no iepriekšējās darba vietas;
• citi dokumenti, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

Konkursa nolikums 

Amatam ir noteikts ikmēneša atalgojuma intervāls (bruto) no 1300 EUR līdz 1600 EUR, kā arī iespējams saņemt atvaļinājuma pabalstu, veselības apdrošināšanu un gada prēmiju par sasniegtajiem darba rezultātiem.
Dokumentus konkursa pretendentiem jāiesniedz valsts akciju sabiedrībā “Privatizācijas aģentūra” K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, vai nosūtot pa e-pastu info@pa.gov.lv līdz 2019.gada 25.martam plkst.10.00.

Uzziņas: tālr. 67 021 388; e-pasts: Kristaps.Kulis@pa.gov.lv