VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdošanas procedūra

Saskaņā ar noslēgto līgumu VAS „Privatizācijas aģentūra” izstrādā valsts kapitāla daļu pārdošanas noteikumus, pirkuma līgumus, izsoles noteikumus, organizē izsoles, veic pārrunas ar potenciālajiem pircējiem, nodrošina pārdošanas procesa publiskumu un caurspīdīgumu. Noslēgtā līguma ietvaros VAS „Privatizācijas aģentūra” arī sadarbojas ar kapitālsabiedrībām, kuru valsts kapitāla daļas tiek atsavinātas.

Sadarbības līguma nosacījumi paredz, ka to kapitālsabiedrību valsts kapitāla daļu pārdošanai, kuras ir iekļautas regulētajā tirgū un kuru nosacītā vērtība ir lielāka par 712 000 euro, VAS „Privatizācijas aģentūra” sagatavo nepieciešamo dokumentu paketi, t.sk. Ministru kabineta rīkojuma projektu un kapitāla daļu pārdošanas noteikumus (kas jāsaskaņo ar VSAA), lai Labklājības ministrija varētu virzīt Ministru kabinetā izlemšanai jautājumu par konkrētās valsts kapitāla daļas pārdošanu un pārdošanas nosacījumiem.

Savukārt, sabiedrībās, kuras nav iekļautas regulētajā tirgū un kuru kapitāla daļu nosacītā vērtība ir lielāka par 15 000 euro, tiek pieaicināti sertificēti vērtētāji, bet sabiedrībās, kuru kapitāla daļu nosacītā vērtība ir mazāka par 15 000 euro, pārdošanas cena tiek noteikta ar pašu kapitāla metodi. Šo sabiedrību kapitāla daļu pārdošanai tiek izstrādāti pārdošanas nosacījumi, kas nepieciešamības gadījumā atbilstoši izvēlētajai pārdošanas procedūrai ietver arī pirkuma līguma un izsoles noteikumu projektus.