VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Privatizācijas aģentūrai, papildus tai ar normatīvajiem aktiem deleģētiem valsts pārvaldes uzdevumiem, ar Ministru kabineta lēmumiem tiek uzdoti arī speciāli uzdevumi - Privatizācijas aģentūra nodrošina problemātisko aktīvu (meitas sabiedrību) pārvaldību un atsavināšanu.

Šobrīd Privatizācijas aģentūrai ir 4 meitas sabiedrības - LSIA "Hiponia", SIA "FeLM", LAS "Reverta" un SIA "REAP":

  • Ar problemātisko aktīvu restrukturizāciju un pārvaldīšanu Privatizācijas aģentūra sāka nodarboties no 2009.gada, kad Privatizācijas aģentūra iegādājās AS “Parex banka” akcijas. 2010.gadā AS “Parex banka” tika restrukturizēta, dibinot jaunu kredītiestādi –AS “Citadele banka”. 2012.gadā AS “Parex banka” atteicās no kredītiestādes licences, turpinot darbu kā problemātisko aktīvu pārvaldīšanas uzņēmums ar nosaukumu AS “Reverta”.
  • 2013.gadā  Privatizācijas aģentūra kļuva par SIA “Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra” (no 2014.gada 1.oktobra darbojas ar jaunu nosaukumu – SIA “Hiponia”) 100% kapitāla daļu īpašnieci.
  • Privatizācijas aģentūras meitas sabiedrība SIA “FeLM” tika dibināta 2016.gadā ar vienīgo darbības mērķi pārņemt prasījuma tiesības pret AS “KVV Liepājas metalurgs” un nodrošināt to pārvaldīšanu.
  • Meitas sabiedrība SIA “REAP”, kuras vienīgais darbības mērķis ir no AS “Reverta” pārņemto aktīvu, tajā skaitā prasījumu tiesību, pārvaldīšana, dibināta 2017.gadā.

 

OrgChart

Privatizācijas aģentūras meitas sabiedrībās ir ieguldīti ievērojami valsts līdzekļi, un lielākajā daļā gadījumu šo restrukturizācijas projektu īstenošana ir saistīta ar valsts atbalstu likviditātes problēmu risināšanai un kapitāla nepietiekamības novēršanai.

Problemātisko aktīvu pārvaldība ietver regulāru komunikāciju arī ar Eiropas Komisiju, informējot par valsts atbalsta atgūšanas gaitu, t.sk. izaicinājumiem un problēmjautājumiem, kā arī pastāvīgas aktuālās informācijas plūsmas nodrošināšanu citām būtiskām ieinteresētajām pusēm, t.sk. Ministru kabinetam, Finanšu ministrijai, Valsts kasei u.c.