VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Privatizācijas sertifikāts ir valsts piešķirts dematerializēts vērtspapīrs, kuru var tikai vienreiz izlietot kā maksāšanas līdzekli par privatizējamo valsts vai pašvaldību īpašumu. Viena privatizācijas sertifikāta nominālvērtība ir EUR 39,84.  Privatizācijas sertifikātiem nav derīguma termiņa, tos var izmantot tikai valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un zemes izpirkšanas procesa ietvaros. 

Privatizācijas sertifikātu piešķiršana un izmantošana notiek saskaņā ar šādiem normatīvajiem aktiem:

Privatizācijas aģentūra nodrošina privatizācijas sertifikātu kontu atvēršanu un apkalpošanu, kā arī veic sertifikātu pārskaitījumus fiziskām un juridiskām personām.

Klientu ērtībām Privatizācijas aģentūra savās telpās Kr.Valdemāra ielā 31, Rīgā, ir izveidojusi Privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas centru (kontaktinformācija un darba laiki ir norādīti šeit).

 

Ko darit