VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Privatizācijas aģentūra nodrošina privatizācijas sertifikātu kontu atvēršanu un apkalpošanu, kā arī veic sertifikātu pārskaitījumus fiziskām un juridiskām personām. Proti, Privatizācijas aģentūra sniedz šādus pakalpojumus:

  • atkārtota privatizācijas sertifikātu konta atvēršana piešķirto sertifikātu ieskaitīšanai;
  • privatizācijas sertifikātu pagaidu konta atvēršana;
  • privatizācijas sertifikātu uzkrāšanas, tirdzniecības un izsoles tirdzniecības kontu atvēršana (tikai juridiskām personām);
  • sertifikātu pārskaitījumu veikšana;
  • informācijas (konta izraksta) sagatavošana par veiktajām operācijām kontā u.c.

Privatizācijas aģentūra neveic sertifikātu tirdzniecību. Saraksts ar kapitālsabiedrībām, kurām piešķirtas licences darbībai privatizācijas sertifikātu tirgū, ir pieejams šeit.

Lai saņemtu informāciju par savu privatizācijas sertifikātu kontu, Jums ir:

  • jāierodas Privatizācijas aģentūrā Kr. Valdemāra ielā 31, Rīgā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas apliecību; vai
  • jānosūta Privatizācijas aģentūrai uz e-pasta adresi sertifikati@pa.gov.lv ar drošu elektronisko parakstu parakstīts Iesniegums par privatizācijas sertifikātu kontu; vai
  • portālā www.latvija.lv jāiesniedz Privatizācijas aģentūrai adresēts e-iesniegums, izvēloties pakalpojumu “Iesniegums iestādei”.

Ka darit