VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Operatīvā informācija par licencēto starpnieku darījumiem tirgū 2019.04.18

  Privatizācijas sertifikāti Kompensācijas sertifikāti
Vidējā cena EUR/sert. Darījumu apjoms(sert.) Vidējā cena EUR/sert. Darījumu apjoms(sert.)
Pirkšana no fiziskām personām 20.00 4.95 0.00 0.0
Pārdošana 29.46 109.7 0.00 0.0
Vidējā pēdējo 10 dienu cena izsolēs 27.779   27.430  

darijumu statistika

*          Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
**        PS – privatizācijas sertifikāti, ĪKS – īpašuma kompensācijas sertifikāti
***      Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām

Cenu statistika

*          Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
**        PS – privatizācijas sertifikāti, ĪKS – īpašuma kompensācijas sertifikāti
***      Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām

SERTIFIKĀTU DARĪJUMU STATISTIKA (PĒDĒJIE 12 MĒNEŠI)*
  PRIVATIZĀCIJAS SERTIFIKĀTI
ĪPAŠUMA KOMPENSĀCIJAS SERTIFIKĀTI
Mēnesis,gads PS pārdošanas apjoms
PS pārdošanas vidējā cena ()
PS pirkšanas apjoms**

PS pirkšanas vid.cena ()**

ĪKS pārdošanas apjoms ĪKS pārdošanas vid.cena ()
ĪKS pirkšanas apjoms** ĪKS pirkšanas vid.cena ()**
03.2018 2 208.81 27.78 578.66 22.06 46.74 34.00 329.46 24.00
04.2018 918.21 28.00 1 287.04 24.75 543.21 33.72 57.05 24.00
05.2018 1 874.36 29.18 953.53 24.60 12.25 28.00 155.22 23.72
06.2018 6 232.25 25.64 1 958.99 24.54 730.45 32.89 51.73 24.00
07.2018 2 194.46 29.30 309.12 23.26 79.79 35 26.05 24.00
08.2018 424.81 29.59 566.09 23.53 0.00 - 222.08 24.00
09.2018 1 031.29 29.20 732.28 23.59 526.00 33.55 67.85 24.00
10.2018 4 199.55 29.19 1 210.73 25.26 67.33 30.00 54.75 24.18
11.2018 3 341.11 28.91 2 012.30 25.17 0.00 - 76.40 24.50
12.2018 2 213.02 29.07 3 526.15 25.03 76.35 30.00 228.15 24.63
01.2019 1 580.09 28.24 1 441.09 25.26 94.05 30.00 0.00 -
02.2019 1 015.21 28.57 321.38 22.48 164.02 29.90 120.51 22.00

*          Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
**        Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām