VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Operatīvā informācija par licencēto starpnieku darījumiem tirgū 2018.12.11

  Privatizācijas sertifikāti Kompensācijas sertifikāti
Vidējā cena EUR/sert. Darījumu apjoms(sert.) Vidējā cena EUR/sert. Darījumu apjoms(sert.)
Pirkšana no fiziskām personām 23.50 224.9 0.00 0.0
Pārdošana 29.29 41.27 0.00 0.0
Vidējā pēdējo 10 dienu cena izsolēs 26.573   30.864  

darijumu statistika

*          Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
**        PS – privatizācijas sertifikāti, ĪKS – īpašuma kompensācijas sertifikāti
***      Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām

Cenu statistika

*          Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
**        PS – privatizācijas sertifikāti, ĪKS – īpašuma kompensācijas sertifikāti
***      Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām

SERTIFIKĀTU DARĪJUMU STATISTIKA (PĒDĒJIE 12 MĒNEŠI)*
  PRIVATIZĀCIJAS SERTIFIKĀTI
ĪPAŠUMA KOMPENSĀCIJAS SERTIFIKĀTI
Mēnesis,gads PS pārdošanas apjoms
PS pārdošanas vidējā cena ()
PS pirkšanas apjoms**

PS pirkšanas vid.cena ()**

ĪKS pārdošanas apjoms ĪKS pārdošanas vid.cena ()
ĪKS pirkšanas apjoms** ĪKS pirkšanas vid.cena ()**
11.2017 2 085.08 23.50 2 947.53 21.42 6.00 28.50 225.22 25.50
12.2017 4 144.82 24.27 4 428.31 19.69 376.42 29.90 496.69 22.51
01.2018 9 619.24 25.48 6 915.94 22.07 224.07 32.19 254.17 22.53
02.2018 3 389.31 28.25 3 535.96 23.83 27.33 34.00 520.54 23.92
03.2018 2 208.81 27.78 578.66 22.06 46.74 34.00 329.46 24.00
04.2018 918.21 28.00 1 287.04 24.75 543.21 33.72 57.05 24.00
05.2018 1 874.36 29.18 953.53 24.60 12.25 28.00 155.22 23.72
06.2018 6 232.25 25.64 1 958.99 24.54 730.45 32.89 51.73 24.00
07.2018 2 194.46 29.30 309.12 23.26 79.79 35 26.05 24.00
08.2018 424.81 29.59 566.09 23.53 - - 222.08 24.00
09.2018 1 031.29 29.20 732.28 23.59 526.00 33.55 67.85 24.00
10.2018 4 199.55 29.19 1210.73 25.26 67.33 30.00 54.75 24.18

*          Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
**        Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām