VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Sertifikātu konti

No 2016. gada 1. oktobra Privatizācijas aģentūra būs vienīgā institūcija valstī, kas nodrošinās privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanu.  Līdz ar to akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" pārtrauks tai deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus privatizācijas procesa apkalpošanas jomā.

Klientu ērtībām Privatizācijas aģentūra savās telpās Kr.Valdemāra ielā 31, Rīgā, ir izveidojusi privatizācijas sertifikātu kontu klientu apkalpošanas centru. Klientu centrs ir atvērts katru darba dienu no 9:00 līdz 17:00, bet piektdienās līdz 16:00. Klientu centrā Jūs varat veikt visas nepieciešamās darbības ar sertifikātu kontiem, tai skaitā atvērt kontus un veikt pārskaitījumus. Jautājumu gadījumā lūgums zvanīt pa tālruni 67774388.

Privatizācijas sertifikāts ir valsts piešķirts dematerializēts vērtspapīrs, kuru var tikai vienreiz izlietot kā maksāšanas līdzekli par privatizējamo valsts vai pašvaldību īpašumu. Viena privatizācijas sertifikāta nominālvērtība ir 39,84 euro. 

Privatizācijas sertifikātu piešķiršana un izmantošana notiek saskaņā ar likumu “Par privatizācijas sertifikātiem” un „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu”. 

Privatizācijas sertifikātiem nav derīguma termiņa, taču tos var izmantot tikai valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un zemes izpirkšanas procesa ietvaros. 

...

Privatizācijas aģentūra nodrošina privatizācijas sertifikātu kontu atvēršanu un apkalpošanu, kā arī veic sertifikātu pārskaitījumus fiziskām un juridiskām personām.

Privatizācijas aģentūra klientiem piedāvā šādus pakalpojumus:

  • atkārtoti atvērt privatizācijas sertifikātu kontu piešķirto sertifikātu ieskaitīšanai;
  • atvērt privatizācijas sertifikātu pagaidu kontu;
  • atvērt privatizācijas sertifikātu uzkrāšanas, tirdzniecības un izsoles tirdzniecības kontus (tikai juridiskās personas);
  • veikt sertifikātu pārskaitījumus;
  • saņemt informāciju (konta izrakstu) par veiktajām operācijām kontā u.c.

 Samaksa par pakalpojumu, kas saistīts ar privatizācijas sertifikātu konta apkalpošanu, ir jāveic pirms pakalpojuma saņemšanas, apmaksājot Privatizācijas aģentūras izsniegtu rēķinu. Rēķinu iespējams apmaksāt Privatizācijas aģentūras telpās, izmantojot jebkuras kredītiestādes piedāvāto internetbanku, vai maksājumu iestādē.

Privatizācijas aģentūra neveic sertifikātu tirdzniecību. Kapitālsabiedrību saraksts, kurām piešķirtas licences darbībai privatizācijas sertifikātu tirgū, atrodams šeit.

1. Cenrādis operācijām ar privatizācijas sertifikātu kontiem fiziskām personām (PDF)

2. Cenrādis operācijām ar privatizācijas sertifikātu kontiem juridiskām personām (PDF)

...