VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Privatizācijas sertifikāti

Privatizācijas sertifikāts ir valsts piešķirts dematerializēts vērtspapīrs, kuru var tikai vienreiz izlietot kā maksāšanas līdzekli par privatizējamo valsts vai pašvaldību īpašumu. Viena privatizācijas sertifikāta nominālvērtība ir 39,84 euro. 

Privatizācijas sertifikātu piešķiršana un izmantošana notiek saskaņā ar likumu “Par privatizācijas sertifikātiem” un „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu”. 

Privatizācijas sertifikātiem nav derīguma termiņa, taču tos var izmantot tikai valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un zemes izpirkšanas procesa ietvaros.