VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

SIA "Lattelecom” (51%)

JURIDISKĀ ADRESE:         Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011
MĀJASLAPAS ADRESE:     www.lattelecom.lv

PAMATINFORMĀCIJA

 • SIA “Lattelecom” (līdz 2006.gada 17.maijam – SIA “Lattelekom”) dibināts 1994.gadā, Satiksmes ministrijai starptautiskā konkursa rezultātā izvēloties stratēģisko partneri - Dānijā reģistrētu AS “Tilts Communications” (dibinātāji: Lielbritānijas telekomunikāciju kompānija Cable & Wireless un Somijas kompānija Telecom Finland, vēlāk Sonera). Kopš 1998.gada par vienīgo AS “Tilts Communications” īpašnieku kļuva Sonera, kas vēlāk apvienojās ar zviedru Telia, izveidojot “TeliaSonera AB”.
 • SIA “Lattelecom” piedāvā integrētus elektronisko sakaru un IT pakalpojumus, sniedz telekomunikāciju, tīklu projektēšanas un izbūves pakalpojumus.

VALSTS LĪDZDALĪBAS APMĒRS UN PAMATKAPITĀLA LIELUMS

 • Latvijas valstij pieder 51% kapitāla daļu.
 • SIA “Lattelecom” pamatkapitāls ir 207 851 691 euro, kuru veido 207 851 691 pamatkapitāla daļas ar katras daļas vērtību 1 euro. Latvijas valstij pieder 106 001 104 daļas jeb 51% no pamatkapitāla, savukārt AS “Tilts Communications” pieder 101 850 587 jeb 49% no pamatkapitāla.
 • SIA “Lattelecom” ar 23% no pamatkapitāla ir viena no SIA "Latvijas Mobilais Telefons" dibinātājiem.

VALSTS LĪDZDALĪBAS ATBILSTĪBA PUBLISKAS PERSONAS KOMERCDARBĪBAS NOSACĪJUMIEM

 • Kapitālsabiedrības darbība neatbilst publiskas personas komercdarbības nosacījumiem, tādēļ Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par tās nodošanu privatizācijai.

KAPITĀLSABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA CITĀS SABIEDRĪBĀS

 • SIA Lattelecom Technology:100%
 • SIA Lattelecom BPO: 100%
 • SIA Citrus Solutions: 100%
 • AS "Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds": 50% (visa SIA "Lattelecom" grupa)
 • SIA "Latvijas Mobilais Telefons": 23%

Informācija par SIA “Lattelecom” meitas uzņēmumiem ir pieejama ŠEIT.

VALSTS KAPITĀLA DAĻU TURĒTĀJA PĀRSTĀVIS

VAS “Privatizācijas aģentūra” valde
tālr.: 67 021 350, e-pasts: info@pa.gov.lv

KAPITĀLSABIEDRĪBAS FINANŠU RĀDĪTĀJI UN VEIKTIE MAKSĀJUMI VALSTS BUDŽETĀ

 • 2016.gadā veiktie maksājumi valsts budžetā 33 778,54 tūkst. euro apmērā (saskaņā ar Uzņēmumu Reģistra elektroniskās datu bāzes Lursoft informāciju).
 • Par 2014.gadu izmaksātas dividendes 13 935 956,98 euro (dividendes samazinātas par nodrošinātā universālā pakalpojuma saistību kompensācijas summu).
 • Kapitālsabiedrības gada pārskati ir pieejami ŠEIT.