VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Vidēja termiņa darbības stratēģiju 2018.-2020.gadam

2017.gada 6.jūnija sēdē Ministru kabinets atbalstīja valsts līdzdalības saglabāšanu PA, kā arī noteica tās vispārējo stratēģisko mērķi. Ņemot to vērā, PA izstrādāja vidēja termiņa darbības stratēģiju 2018.-2020.gadam (saīsinātā versija ir pieejama šeit), kas tika apstiprināta PA ārkārtas akcionāru sapulcē 2018.gada 22.februārī.