brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

DARBĪBAS JOMAS

Vizualizācija, kurā attēlotas ēkas, koku galotnes, debesis, egle, cauruļvadi, akmeņi un atslēga uz tiemSaskaņā ar statūtiem un NACE klasifikatoru Possessor veic šādu komercdarbību: operācijas ar nekustamo īpašumu (68), konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22), operācijas ar vērtspapīriem (66.12), fondu pārvaldīšana (66.30), vispārējo valsts dienestu darbība (84.11).

Possessor pilda vairākus tam deleģētus valsts pārvaldes uzdevumus, kā arī ar īpašiem Ministru kabineta rīkojumiem dotus uzdevumus, t.i., veic komercdarbību, kas pamatā saistīta ar pakalpojuma sniegšanu valstij. Possessor ir šādas darbības jomas (biznesa virzieni):

Possessor veic valsts aktīvu - zemesgabalu, nekustamā īpašuma objektu, dzīvojamo māju, dzīvokļu īpašumu, un kapitāla daļu - pārvaldīšanu un pārdošanu jau vairāk nekā 25 gadus, sadarbojoties ar daudzām ieinteresētajām pusēm visā Latvijas teritorijā. Turklāt, kopš 2016.gada Possessor ir vienīgā institūcija, kura nodrošina privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanu un privatizācijas sertifikātu maksājumu, kas tiek veikti par dzīvokļu īpašumu, ēku un zemesgabalu izpirkuma līgumiem, pakalpojumus. Possessor nodrošina arī komplicētu problemātisko aktīvu (meitas sabiedrību) pārvaldību un restrukturizāciju.

Savas darbības laikā Possessor ir strādājis ar vairāk nekā 400 valsts uzņēmumiem, statūtsabiedrībām vai kapitālsabiedrību kapitāla daļām un vairāk nekā 9 000 nekustamiem īpašumiem - zemesgabaliem, ēkām un dzīvokļu īpašumiem, kopumā gūstot ieņēmumus 2,7 mljrd. EUR apmērā.