brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Kapitāla daļu portfelis

2022.gada 31.decembrī Possessor turējumā bija valsts kapitāla daļas 9 kapitālsabiedrībās.

# Kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese Valsts līdzdalība,% Pamatkapitāls, EUR Piezīmes
1. AS"Ceļu pārvalde"
Duntes iela 16A, Rīga, LV-1005
0,93 2 374 455,60 Atsavināšana1
2. Rēzeknes SEZ AS "REBIR"
Viļakas iela 4, Rēzekne, LV-4604
5,00 623 970,00 Atsavināšana1
3. AS "Latgales ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija",
Latgales iela 5, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650
4,91 241 966,20 Atsavināšana1
4. SIA "UNI SAN"
Tērvetes iela 77, Jelgava LV-3008
5,00 140 830,16 Atsavināšana1
5. AS "Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums"
Slāvu iela 6, Daugavpils, LV-5404
3,20 538 512,80 Atsavināšana1
6. AS "Rīgas sanitārā transporta autobāze"
Duntes iela 15A, Rīga, LV-1005
10,07 573 300,00 Atsavināšana1 
7. SIA "Tet"
Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011
51,00 207 851 691,00 Privatizācija2
8. "Latvijas Mobilais Telefons" SIA
Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039
5,00 817 000,00 Privatizācija3
9. SIA "Liepājas sērkociņi"
Dzirnavu iela 57A - 1, Rīga, LV-1010
9,99 703 726,00 Privatizācija4

1 Valsts līdzdalība kapitālsabiedrībās tiek izbeigta atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 26.aprīļa rīkojumam Nr.228 “Par valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitālsabiedrību kapitāla daļu pārdošanu” un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajam (detalizētāku informāciju skatīt ŠEIT).
Valsts kapitāla daļas nodotas privatizācijai atbilstoši Ministru kabineta 1998.gada 14.oktobra rīkojumam Nr.497 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lattelekom" valsts kapitāla daļas privatizāciju”.
3 Valsts kapitāla daļas nodotas privatizācijai atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 18.oktobra rīkojumam Nr.804 “Par valstij piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Mobilais Telefons" kapitāla daļu nodošanu privatizācijai (95.saraksts)”.
Valsts kapitāla daļas nodotas privatizācijai atbilstoši likumam “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” un atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra noteikumiem "Kārtība, kādā veicama privatizācija ar nodokļu parādu kapitalizācijas metodi".


Papildus, 2022.gada 31.decembrī Possessor turējumā bija valstij piekritīgās kapitāla daļas 7 kapitālsabiedrībās, kurās uzsākts likvidācijas process, pieņemts lēmums par darbības apturēšanu vai noteikti citi aizliegumi.