brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Par Possesor

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

Pilns nosaukums: SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (Possessor) 
Juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 31, Rīga, LV-1887
Pamatkapitāls: EUR 446 064 930
Valsts līdzdalība kapitālā: 100%

1994. gada 22. aprīlī tika dibināta bezpeļņas organizācija, valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra". 2004. gada 1. novembrī, pildot Komerclikuma normas, tās juridiskais statuss mainījās, kļūstot par valsts akciju sabiedrību. 2019. gada 3. jūnijā valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" nosaukums tika mainīts uz akciju sabiedrība “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)”. 23. augustā tika pabeigta  kapitālsabiedrības firmas (nosaukuma) maiņa, kļūstot par AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”. 2020. gada 24. septembrī ārkārtas akcionāru sapulcē tika apstiprināta kapitālsabiedrības juridiskās formas maiņa no akciju sabiedrības uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību.

2023. gada 13. septembrī ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 579 nolemts par valsts līdzdalības saglabāšanu SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" un vispārējo stratēģisko mērķi – atbilstoši dotajiem deleģējumiem efektīvi pārvaldīt publiskos aktīvus, kā arī valsts attīstībai un drošībai nozīmīgus resursus un infrastruktūru, piedāvājot profesionālus pakalpojumus un inovatīvus risinājumus.

ĪPAŠUMA STRUKTŪRA

Possessor īpašnieks ir Latvijas Republika, tā 100% daļu turētājs ir Ekonomikas ministrija, bet valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs. Possessor ir trīs meitas sabiedrības (problemātiskie aktīvi): SIA “FeLM”, LAS “Reverta” un SIA “REAP”.