brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Iepirkumu priekšizpētes

Pamatojoties uz 2024. gada 26. martā pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 185 “Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamības precēm valsts apdraudējuma gadījumā, Possessor ir deleģēts valsts pārvaldes uzdevums nodrošināt iedzīvotājus ar pirmās nepieciešamības precēm valsts apdraudējuma gadījumā. Lai sekmīgi īstenotu preču iegādi, Possessor ir uzsācis un aicina aktīvi līdzdarboties tirgus izpētēs.