brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Valde

Ilustratīvs galds ar trīs puķupodiem, mobilo telefonu, piezīmju blociņu un pildspalvuAtbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajam 2022. gada 20. aprīļa Possessor kārtējā dalībnieku sapulcē tika ievēlēta valde trīs valdes locekļu sastāvā, kura darbojas atbilstoši valdes reglamentam. Saskaņā ar Possessor 2023. gada 29. septembra ārkārtas dalībnieku sapulcē lemto valdes locekļu skaits tika samazināts līdz diviem locekļiem. Possessor valdes sastāvā ir Andris Gādmanis (valdes priekšsēdētājs) un Kaspars Kociņš  (valdes loceklis). 

Andra Gādmaņa profesionālā darba pieredze ir saistīta ar valdes locekļa amatu Latvijas Garantiju aģentūrā, prioritāri uzņemoties atbildību par aģentūras juridisko procesu vadību, iesniegto investīciju projektu izvērtēšanu, kā arī uzņēmuma finanšu instrumentu/pakalpojumu stratēģiju izstrādi. A.Gādmanis ir strādājis banku sfērā, kā arī  ir darbojies Zvērinātu advokātu kolēģijā. Andris Gādmanis, 2004.gadā absolvējot Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, ir ieguvis otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību (iegūtā kvalifikācija – jurists).

Tāpat Possessor valdē darbojas Kaspars Kociņš. K.Kociņam ir vairāk nekā 4 gadu augstākā līmeņa vadības pieredze SIA “Skonto Plan Ltd” gan Latvijā, gan Lielbritānijā. Iepriekš K.Kociņš ir strādājis valsts AS “Valsts nekustamie īpašumi”, ieņemot finanšu direktora amatu. Kaspars Kociņš ir absolvējis Banku Augstskolu, iegūstot profesionālo augstāko izglītību uzņēmējdarbības vadībā. Turklāt Kaspars ir ieguvis divas starptautiskas profesionālās kvalifikācijas finanšu jomā FCCA un CFA un ir aktīvs šo asociāciju biedrs.

Atbilstoši Possessor 2023. gada 29. septembra dalībnieku sapulcē lemtajam, ar 2023. gada 1. oktobri A.Gādmaņa mēneša atlīdzība ir noteikta 6 250 euro, savukārt K.Kociņam - 5 625 euro apmērā.