brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Valde

Ilustratīvs galds ar trīs puķupodiem, mobilo telefonu, piezīmju blociņu un pildspalvuAtbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajam 2022.gada 20.aprīļa Possessor kārtējā dalībnieku sapulcē tika ievēlēta valde šādā sastāvā: Andris Gādmanis (valdes priekšsēdētājs), Kaspars Kociņš un Marina Podvinska (valdes locekļi). Possessor valde darbojas atbilstoši valdes reglamentam.

Andra Gādmaņa profesionālā darba pieredze ir saistīta ar valdes locekļa amatu Latvijas Garantiju aģentūrā, prioritāri uzņemoties atbildību par aģentūras juridisko procesu vadību, iesniegto investīciju projektu izvērtēšanu, kā arī uzņēmuma finanšu instrumentu/pakalpojumu stratēģiju izstrādi. A.Gādmanis ir strādājis banku sfērā, kā arī  ir darbojies Zvērinātu advokātu kolēģijā. Andris Gādmanis, 2004.gadā absolvējot Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, ir ieguvis otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību (iegūtā kvalifikācija – jurists).

Tāpat Possessor valdē darbojas Kaspars Kociņš. K.Kociņam ir vairāk nekā 4 gadu augstākā līmeņa vadības pieredze SIA “Skonto Plan Ltd” gan Latvijā, gan Lielbritānijā. Iepriekš K.Kociņš ir strādājis valsts AS “Valsts nekustamie īpašumi”, ieņemot finanšu direktora amatu. Kaspars Kociņš ir absolvējis Banku Augstskolu, iegūstot profesionālo augstāko izglītību uzņēmējdarbības vadībā. Turklāt Kaspars ir ieguvis divas starptautiskas profesionālās kvalifikācijas finanšu jomā FCCA un CFA un ir aktīvs šo asociāciju biedrs.

Valdes loceklei Marina Podvinskai ir ilgstoša profesionālā darba pieredze valsts pārvaldes institūcijās, tostarp publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldības jomā, labas korporatīvās pārvaldības principu ieviešanā, publisko iepirkumu organizēšanā, valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas, privatizācijas sertifikātu izmantošanas un publiskas personas mantas atsavināšanas jomās - Ekonomikas ministrijā, kā arī Veselības ministrijā, kurā viņa pildīja juridiskā atbalsta funkcijas un atbildīgā darbinieka pienākumus kapitālsabiedrībās, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja. M.Podvinska ir absolvējusi Baltijas Starptautisko Akadēmiju, iegūstot profesionālo augstāko izglītību tiesību zinātnēs. Iegūtā kvalifikācija – jurists.

Atbilstoši Possessor kārtējās dalībnieku sapulces lēmumam, valdes priekšsēdētājam noteikta mēneša atlīdzību par valdes priekšsēdētāja amata pienākumu izpildi 5 000 euro apmērā, savukārt valdes locekļiem noteikta mēneša atlīdzība par valdes locekļa amata pienākumu izpildi 4 500 euro apmērā. Possessor valde ievēlēta uz 5 gadu termiņu, t.i. līdz 2027.gada 20.aprīlim.