Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Valde

2020.gada 5.novembra ārkārtas dalībnieku sapulcē veikti grozījumi Possessor statūtos, paredzot, ka valdes sastāvā ir trīs locekļi. No š.g. 6.novembra Possessor valdē darbojās Andris Gādmanis (valdes priekšsēdētājs), Dace Gaile un Marina Podvinska (valdes locekļi). Possessor valde darbojas atbilstoši valdes reglamentam.

Andra Gādmaņa profesionālā darba pieredze ir saistīta ar valdes locekļa amatu Latvijas Garantiju aģentūrā, prioritāri uzņemoties atbildību par aģentūras juridisko procesu vadību, iesniegto investīciju projektu izvērtēšanu, kā arī uzņēmuma finanšu instrumentu/pakalpojumu stratēģiju izstrādi. A.Gādmanis ir strādājis banku sfērā, kā arī  ir darbojies Zvērinātu advokātu kolēģijā. Andris Gādmanis, 2004.gadā absolvējot Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, ir ieguvis otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību (iegūtā kvalifikācija – jurists).

Tāpat Possessor valdē darbojās Ekonomikas ministrijas Administrācijas vadītāja Dace Gaile. D.Gaile vairāk nekā 8 gadus ir bijusi Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) vadītāja, bet iepriekš - IUB Metodoloģijas departamenta direktora vietniece un tad direktore un biroja vadītāja vietniece. D.Gaile ir absolvējusi Rīgas Politehnisko institūtu, iegūstot inženiera – matemātiķa kvalifikāciju, Rīgas Tehnisko Universitāti, kurā ir ieguvusi sociālo zinātņu bakalaura grādu vadībzinātnē un tad -  sociālo zinātņu maģistra grādu ekonomikā.

Valdes locekle Marina Podvinska ir Ekonomikas ministrijas Juridiskā departamenta Valsts aktīvu pārvaldes un atsavināšanas nodaļas vadītāja. M.Podvinskai ir ilgstoša profesionālā darba pieredze valsts pārvaldes institūcijās, tostarp publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldības jomā, labas korporatīvās pārvaldības principu ieviešanā, publisko iepirkumu organizēšanā, valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas, privatizācijas sertifikātu izmantošanas un publiskas personas mantas atsavināšanas jomās - Ekonomikas ministrijā, kā arī Veselības ministrijā, kurā pildīja juridiskā atbalsta funkcijas un atbildīgā darbinieka pienākumus kapitālsabiedrībās, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja. M.Podvinska ir absolvējusi Baltijas Starptautisko Akadēmiju, iegūstot profesionālo augstāko izglītību tiesību zinātnēs (iegūtā kvalifikācija – jurists).

Atbilstoši Possessor dalībnieku 2020.gada 5.novembra sapulces lēmumam, valdes priekšsēdētājam noteikta mēneša atlīdzību par valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildi 4 000 euro apmērā, savukārt valdes locekļiem noteikta mēneša atlīdzība par valdes locekļa pienākumu izpildi 3 000 euro apmērā.

Possessor valde iecelta uz laiku - līdz brīdim, kad dalībnieku sapulce Possessor valdes locekļu amatā ievēlēs kandidātus Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.pantā noteiktajā nominēšanas kārtībā.