Stand With Ukraine
Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

IEPIRKUMI

ID Nosaukums Statuss Pievienotie faili
POSSESSOR/2022/37 SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana publicēts Iepirkuma nolikums      
POSSESSOR/2022/33 SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana publicēts Iepirkuma nolikums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2022/26 Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana publicēts Iepirkuma nolikums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2022/25 Zemesgabala Baznīcas ielā 30, Priekulē, Dienvidkurzemes novadā, kadastra Nr.64150060055, sakopšana (atkritumu savākšana un izvešana) publicēts Iepirkuma nolikums Kadastra izdruka

Fotofiksacijas
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2022/22 SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” darbinieku veselības apdrošināšana publicēts Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2022/21 Zemesgabala Baznīcas ielā 30, Priekulē, Dienvidkurzemes novadā, kadastra Nr.64150060055, sakopšana (atkritumu savākšana un izvešana) publicēts Paziņojums par aptauju Kadastra izdruka

Fotofiksacijas
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2022/20 Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšana publicēts Paziņojums par aptauju Zemesgabala kadastra izdruka

Zemesgabala kadastra izdruka

Zemesgabala kadastra izdruka
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2022/19 Meža inventarizācijas veikšana zemes īpašumā Stigas ielā 6, Jūrmalā publicēts Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2022/16 Tehniskās apsardzes pakalpojumi SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” publicēts Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2022/14 Drošības un pieejas kontroles sistēmas paplašināšana publicēts Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2022/10 SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” nekustamo īpašumu K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, K.Valdemāra ielā 31A, Rīgā un K.Valdemāra ielā 31B, Rīgā un kustamās mantas apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem, un citiem zaudējumiem publicēts Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2022/8 AS “Lopkopības izmēģinājumu stacija Latgale” un AS “Latgales ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” valsts kapitāla daļas tirgus vērtības noteikšana publicēts Iepirkuma nolikums Jautājumi un atbildes Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2022/5 “SIA “Liepājas sērkociņi” valsts kapitāla daļas tirgus vērtības noteikšana” publicēts Iepirkuma nolikums Jautājumi un atbildes Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2021/85 SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, SIA “FeLM” un SIA “REAP” vadošo amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana publicēts Iepirkuma nolikums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2021/79 SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, SIA “FeLM” un SIA “REAP” vadošo amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana publicēts Iepirkuma nolikums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/75 E-pakalpojumu “Iesniegumi SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” izstrāde publicēts Iepirkuma nolikums Tehniskā specifikācija Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/65 “SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” ēkas K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, telpu un teritorijas uzkopšana” pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2021/64 Zemesgabala Parku ielā 34, Ludzā, Ludzas novadā sakopšana (atkritumu savākšana un izvešana) publicēts Iepirkuma nolikums Fotofiksācijas

Zemesgabala plāns

Kadastra izdruka
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2021/62 Vispārīgā vienošanās par vidi degradējošu būvju un tām piegulošo teritoriju sakārtošanu Latvijas Republikas teritorijā publicēts Iepirkuma nolikums Fotofiksācijas Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Vispārīga vienošanas

Līgums

Līgums
POSSESSOR/2021/60 Komercuzskaites mēraparāta mezgla pārbūve ēkai K.Valdemāra ielā 31, Rīgā publicēts Paziņojums par aptauju Tehniskais projekts

Tehniskais rasējums

Darbu tāme
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/58 SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor", SIA "FeLM" un SIA "REAP", kā arī SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" konsolidētā pārskata revīzija par 2021. un 2022. gadu publicēts Iepirkuma nolikums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums

Līgums

Līgums
POSSESSOR/2021/57 Zemesgabala Parku ielā 34, Ludzā, Ludzas novadā sakopšana (atkritumu savākšana un izvešana) publicēts Iepirkuma nolikums Fotofiksācijas

Robežu plāns

Kadastra izdruka
Paziņojums par lēmuma pieņēmšanu  
POSSESSOR/2021/56 Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšana zemesgabalā "Virānes mežs" Tirzas pagastā, Gulbenes novadā publicēts Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/54 Logu un durvju aizdarināšana, un zāles pļaušana nekustamā īpašumā "Nespējnieki", Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju Fotofiksācijas Plāns Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/53 Vidi degradējošu nekustamo īpašumu Transporta ielā 40 un Tautas ielā 75, Daugavpilī, sakārtošana pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju Fotofiksācijas

Fotofiksācijas

Zemesgabala plāns
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/52 Zemesgabala Tūristu ielā 12/14, Jūrmalā, sakopšana (atkritumu savākšana un izvešana) pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums Fotofiksācijas

Robežu plāns
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2021/51 Meža inventarizācijas veikšana zemesgabalā Ilmeņa ielā 9, Rīgā pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/49 Logu un bojātā jumta aizdarināšana, un sadzīves mantu izvešana dzīvokļa īpašumā Nr.5 "Pēteri", Platones pagastā, Jelgavas novadā pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju Fotofiksācijas

Plāns
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/48 Zemesgabala Skolas ielā 69B, Jūrmalā, sakārtošana pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju Fotofiksācijas

Zemesgabala plāns
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/47 Divu zemes vienību kadastrālā uzmērīšana pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/45 Vidi degradējošu būvju un teritorijas Transporta iela 40, Daugavpilī, sakārtošana pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/42 AS "Jelgavas mašīnbūves rūpnīca" un Rēzeknes SEZ AS "REBIR" valsts kapitāla daļu novērtēšana pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums Atbildes uz jautājumiem Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2021/41 Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas uzskaites sistēmas (DzMIS) arhīva risinājuma izveide un ieviešana pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums Tehniskā specifikācija Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2021/40 Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšana zemesgabalā Tūristu ielā 12/14, Jūrmalā publicēts Informatīvs paziņojums par aptauju Zemesgabala izvietojuma shēma    
POSSESSOR/2021/39 SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" valdījumā esošu valsts zemesgabalu sakopšana (atkritumu savākšana un izvešana) pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums Zemesgabalu izvietojuma shēma

Fotofiksācijas
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/34 Nekustamā īpašuma Birzes ielā 2, Rīgā uzraudzība un uzturēšana pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2021/32 Zemes vienības Stigas ielā 6, Jūrmalā, situācijas un apgrūtinājumu plānu aktualizācija pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/30 SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" darbinieku veselības apdrošināšana pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2021/29 Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" ēkas K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, konferenču zāles stiklotās fasādes renovācijai pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2021/28 Vidi degradējošu būvju Liginišķu ielā 11 un Ūdru ielā 29, Daugavpilī, un to pieguļošo teritoriju sakārtošana pieņemts lēmums Informatīvs paziņojums par aptauju Fotofiksācijas

Fotofiksācijas

Kartes skata izdruka

Kartes skata izdruka
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/24 Degvielas un citu autotransporta ekspluatācijas preču un mazgāšanas pakalpojumu iegāde degvielas uzpildes stacijās SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" vajadzībām pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2021/23 Zemes vienības Stigas ielā 6, Jūrmalā, situācijas un apgrūtinājumu plānu aktualizācija pieņemts lēmums Informatīvs paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/22 SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” funkcionālais audits pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums Vienošanās
POSSESSOR/2021/16 Robežu (koordinātu) neatbilstības novēršana zemes īpašuma "Mazstendnieki", Lībagu pagastā, Talsu novadā, sastāvā esošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 88720070075 pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/14 SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” nekustamo īpašumu K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, K.Valdemāra ielā 31A, Rīgā un K.Valdemāra ielā 31B, Rīgā un kustamās mantas apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem, un citiem zaudējumiem pieņemts lēmums Paziojums par aptauju Informatīvā izdruka no Kadastra, Valdemāra 31

Informatīvā izdruka no Kadastra, Valdemāra 31A

Informatīvā izdruka no Kadastra, Valdemāra 31B
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/8 Privatizācijas sertifikātu kontu uzskaites sistēmas uzturēšana un izmaiņu, papildinājumu izstrāde pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2021/1 Zemes ierīcības projekta izstrāde nekustamā īpašuma Ilmeņa ielā 6, Rīgā, kadastra Nr.01001092004, sastāvā esošas zemes vienības sadalīšanai; zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju Paziņojums par lēmuma pieņemšanu