brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

IEPIRKUMI

ID Nosaukums Statuss Pievienotās datnes
POSSESSOR/2024/38 Divu esošo pasažieru liftu demontāža, šahtu pielāgošanas darbi, jaunu liftu piegāde un uzstādīšana ēkā Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā izsludināts Iepirkuma nolikums      
POSSESSOR/2024/37 Zemes vienības Sila ielā 7, Babītē, Babītes pagastā, Mārupes novadā, kadastrālā uzmērīšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2024/33 Meža inventarizācijas veikšana zemes vienībā “Mazstendnieki”, Lībagu pagastā, Talsu novadā pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2024/29 Mobilo sakaru un zvanu pārvaldības pakalpojumu nodrošināšana SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” vajadzībām pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums Prezentācija Zvanu pārvaldnieks Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2024/27 Zemes robežu plāna kamerālā pārzīmēšana, situācijas un apgrūtinājumu plānu aktualizācija pieņemts lēmums Aptaujas paziņojums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2024/26 Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšana pieņemts lēmums Aptaujas paziņojums Robežu plāns Baznīcas 30

Kadastra karte Baznīcas 30

Robežu plāns Tūristu 12/14

Kadastra karte Tūristu 12/14
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2024/24 Dokumentu arhīva aprīkojuma iegāde pieņemts lēmums Aptaujas paziņojums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2024/21 SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” darbinieku veselības apdrošināšana pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums Jautājumi un atbildes Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2024/20 Tehniskās apsardzes pakalpojumi SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pieņemts lēmums Aptaujas paziņojums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2024/07 Meža inventarizācijas veikšana zemes vienībā Ilmeņa ielā 6, Rīgā pieņemts lēmums Aptaujas paziņojums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2024/01 Zemes ierīcības projekta izstrādāšana zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42620060025 “Vaisuļi”, Līgatnes pagastā, Cēsu novadā, un zemes vienību kadastrālā uzmērīšana pieņmts lēmums Aptaujas paziņojums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2023/68 “Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” ēkas pārbūvei Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā” pieņemts lēmums Konkursa nolikums Jautājumi un atbildes Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu
 
POSSESSOR/2023/67 Zemes ierīcības projekta izstrādāšana zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 94700100091 “Kaktiņi”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, un zemes vienību kadastrālā uzmērīšana pieņemts lēmums Aptaujas paziņojums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2023/66 Zemes vienības Rīgas ielā 7, Smiltenē, Smiltenes novadā, kadastrālā uzmērīšana pieņemts lēmums Aptaujas paziņojums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2023/65 Nekustamo īpašumu apdrošināšana pieņemts lēmums Aptaujas paziņojums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2023/61 SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, SIA “REAP” un SIA “FeLM” vadošo amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pieņemts lēmums Iepirkums nolikums Jautājumi un atbildes

Jautājumi un atbildes
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2023/55 Mazlietota transportlīdzekļa noma pieņemts lēmums Aptaujas paziņojums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2023/54 Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” ēkas pārbūvei Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā pieņemts lēmums Konkursa nolikums

Konkursa nolikums ar grozījumiem
Jautājumi un atbildes

Jautājumi un atbildes

Jautājumi un atbildes
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2023/52 Meža inventarizācijas veikšana zemes īpašumā “Jaunboži” Rucavas pagastā, Dienvidkurzemes novadā pieņemts lēmums Aptaujas paziņojums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2023/48 SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” ēkas Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, telpu un teritorijas uzkopšana pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2023/47 Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana pieņemts lēmums Aptaujas paziņojums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2023/42 Nekustamā īpašuma Kārklu ielā 4, Liepājā, tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana pieņemts lēmums Aptaujas paziņojums Nodalījuma noraksts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2023/41 3D skenēšanas un 3D modelēšanas darbi ēkas Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, esošā stāvokļa fiksēšanai pieņemts lēmums Aptaujas paziņojums Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2023/34 SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” ēkas Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, interjera koncepcijas izstrāde pieņemts lēmums Aptaujas paziņojums Atbildes uz pretendentu jautājumiem Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2023/31 Vispārīgā vienošanās par vidi degradējošu būvju un tām piegulošo teritoriju sakārtošanu Latvijas Republikas teritorijā pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums Fotofiksācijas Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Vispārīgā vienošanās

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums
POSSESSOR/2023/29 IP telefonijas un mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” vajadzībām pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2023/26 Vispārīgā vienošanās nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšanas pakalpojumiem pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums Atbilde uz jautājumu Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Vispārīgā vienošanās

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums
POSSESSOR/2023/23 SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” un SIA “REAP”, kā arī SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” konsolidētā pārskata revīzija par 2023. un 2024. gadu pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums Atbilde uz jautājumu Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums

Līgums
POSSESSOR/2023/22 E-pakalpojuma “Informācija par privatizācijas sertifikātu atlikumiem fiziskām personām” izstrāde pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņēmšanu  
POSSESSOR/2023/21 Nekustamā īpašuma Birzes ielā 2, Rīgā uzraudzība un uzturēšana pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2023/20 SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” darbinieku veselības apdrošināšana pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums Atbilde uz jautājumiem Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2023/19 Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšana pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju Zemesgabala kadastra izdruka

Zemesgabala kadastra izdruka

Zemesgabala kadastra izdruka
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2023/15 Privatizējamo un atsavināmo nekustamo īpašumu uzturēšana pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju Robēžu plāns

Robežu plāns
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2023/7 AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” akciju tirgus vērtības noteikšana pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Paziņojums par līguma noslēgšanu
POSSESSOR/2023/6 Privatizācijas sertifikātu kontu uzskaites sistēmas uzturēšana un izmaiņu izstrāde pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2023/4 AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” akciju tirgus vērtības noteikšana pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu