VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv
ID Nosaukums Statuss
PA/2018/8 Nekustamā īpašuma tirgus (parastās) vērtības noteikšana publicēts
PA/2018/2 Datu regulas ieviešanas gatavības novērtējums pieņemts lēmums
PA/2018/7 Nekustamā īpašuma Kalna ielā 3, Aucē, sakārtošana pieņemts lēmums
PA/2018/3 Nekustamā īpašuma tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/1 Nekustamo īpašumu K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, K.Valdemāra ielā 31A, Rīgā un K.Valdemāra ielā 31B, Rīgā tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/4 Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana pieņemts lēmums