VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv
ID Nosaukums Statuss
PA/2018/57 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/56 Nekustamā īpašuma “Ziedi”, Suntažu pagastā, Ogres novadā, kadastra Nr.74880040008, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/60 Nekustamā īpašuma “Rozeļmuižas stallis” Rozeļmuižā, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.78920020305 publicēts
PA/2018/59 Dzīvojamai mājai Mazā Augļu ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšana un projekta izstrādāšana publicēts
PA/2018/54 Datu aizsardzības speciālista pakalpojumi VAS “Privatizācijas aģentūra” pieņemts lēmums
PA/2018/53 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/55 Nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/52 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/47 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/48 Nekustamā īpašuma “Virānes darbnīcas”, Tirzas pagastā, Gulbenes novadā, kadastra Nr.50940090089, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/51 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/49 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/39 Privatizācijas sertifikātu kontu uzskaites sistēmas uzturēšana un izmaiņu, papildinājumu izstrāde pieņemts lēmums
PA/2018/40 Nekustamā īpašuma Dubultu prospektā 121, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 012 1008, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/43 Zemes ierīcības projekta izstrāde nekustamā īpašuma sadalīšanai, zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana, jaunizveidoto zemes vienību reģistrēšana un datu aktualizēšana Valsts zemes dienesta Nek... pieņemts lēmums
PA/2018/42 „VAS „Privatizācijas aģentūra” valdījumā esošo valsts zemesgabalu fiziskā apsardze” pieņemts lēmums
PA/2018/38 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/37 Zemes vienību Usmas ielā 5A, Rīgā, un Strautu ceļā 17, Jelgavā, kadastrālā uzmērīšana un dzīvojamai mājai Usmas ielā 3, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala plāna aktualizācija atbilstoši aktuālajiem kadastra datiem pieņemts lēmums
PA/2018/36 Būvju īpašumam Šmerļa iela 19, Rīga un Šmerļa iela 13, Rīga, kadastra Nr.0100 592 0053 funkcionāli nepieciešamās zemes vienības ar kadastra Nr.0100 092 2615, adrese: Šmerļa iela 17, Rīga daļas kadastrālā uzmērīšana un robežu, situācijas un apgrūtinājumu p pieņemts lēmums
PA/2018/28 VAS „Privatizācijas aģentūra” darbinieku veselības apdrošināšana pieņemts lēmums
PA/2018/27 VAS “Privatizācijas aģentūra” valdījumā esošu valsts zemesgabalu sakopšana (atkritumu savākšana un izvešana) pieņemts lēmums
PA/2018/29 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/31 VAS “Privatizācijas aģentūra” ēkas Rīgā, K.Valdemāra ielā 31, telpu un teritorijas uzkopšana pieņemts lēmums
PA/2018/30 Nekustamā īpašuma Puškina ielā 2/Robežu ielā 6, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 026 3407, sastāvā esošās būves pamatu, t.sk., sienas fragmenta (kadastra apzīmējums 1300 026 3407 001) un zemesgabala 53/100 domājamo daļu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/26 Zemes vienību "Eidīši", Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā, "Rozeļmuižas stallis", Rozeļmuižā, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā un "Cepurīšu ferma", Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plān pieņemts lēmums
PA/2018/25 Nekustamā īpašuma Rumbulas ielā 29, Rīgā, sakārtošana pieņemts lēmums
PA/2018/24 Nekustamā īpašuma tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/14 Privatizējamo un atsavināmo nekustamo īpašumu uzturēšana pieņemts lēmums
PA/2018/10 Degvielas iegāde VAS “Privatizācijas aģentūra” vajadzībām pieņemts lēmums
PA/2018/12 IP telefonijas sakaru nodrošināšana un aparatūras noma pieņemts lēmums
PA/2018/18 Ēku renovācijas būvprojekta ekspertīze pieņemts lēmums
PA/2018/16 Nekustamā īpašuma tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/13 Nekustamā īpašuma tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/2 Datu regulas ieviešanas gatavības novērtējums pieņemts lēmums
PA/2018/8 Nekustamā īpašuma tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/11 Nekustamā īpašuma Puškina ielā 2/Robežu ielā 6, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 026 3407, sastāvā esošās būves pamatu, t.sk., sienas fragmenta (kadastra apzīmējums 1300 026 3407 001) un zemesgabala 53/100 domājamo daļu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/9 Nekustamo īpašumu K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, K.Valdemāra ielā 31A, Rīgā un K.Valdemāra ielā 31B, Rīgā apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem, un citiem zaudējumiem pieņemts lēmums
PA/2018/7 Nekustamā īpašuma Kalna ielā 3, Aucē, sakārtošana pieņemts lēmums
PA/2018/3 Nekustamā īpašuma tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/1 Nekustamo īpašumu K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, K.Valdemāra ielā 31A, Rīgā un K.Valdemāra ielā 31B, Rīgā tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/4 Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana pieņemts lēmums