Stand With Ukraine
Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Pārdod izsolē

Elektroniskā izsole. Daugavpils, Dobeles iela 11, valsts 22/100 domājamās daļas

OBJEKTA SASTĀVS

22/100 domājamās daļas no būvju nekustamā īpašuma Dobeles ielā 11, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 503 2804 (turpmāk – Būvju nekustamais īpašums), kas sastāv no:

 • četrām dzīvojamām mājām;
 • četriem šķūņiem;
 • divām atejām;
 • nojumes;
 • garāžas.

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000173008 II daļas 1.iedaļas ierakstiem īpašuma tiesības uz Būvju nekustamā īpašuma atlikušajām 57/100 domājamām daļām nostiprinātas trim fiziskām personām, īpašuma tiesības uz 21/100 domājamo daļu no Būvju nekustamā īpašuma nav nostiprinātas.

Būvju nekustamais īpašums atrodas uz privātpersonu un Latvijas valsts Finanšu ministrijas personā kopīpašumā esošās zemes vienības Dobeles ielā 11, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 003 2810, ar kopējo platību 0.0524 ha.

CENA UN NORĒĶINI

 • izsoles sākumcena: 1 038,00 EUR
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ UN KĀRTĪBA

 • pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv līdz 27.07.2022. plkst.23:59
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums 103,80 EUR
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Daugavpils, Dobeles iela 11, valsts 22/100 domājamās daļas, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 08.07.2022 (izsole ilgst 30 dienas)
 • laiks: 13:00
 • izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Dokumenti lejupielādei

PDF Vērtējums PDF Būvju novietnes shēma PDF Elektroniskās izsoles noteikumi