brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Aicinām pieteikties uz diviem SIA “Tet” padomes locekļu amatiem

SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (Possessor) kā 51% valsts kapitāla daļu turētājs lielākajā tehnoloģiju un izklaides pakalpojumu uzņēmumā Latvijā - SIA “Tet” (Tet) izsludina konkursu uz diviem Tet padomes locekļu amatiem ar kompetenci finanšu jautājumu jomā un risku pārvaldības un iekšējās kontroles sistēmas jomā. Konkursa pieteikuma dokumentus var iesniegt līdz 14.jūnijam (ieskaitot).

“Mums ir nepieciešama Tet dinamiska  attīstība ilgtermiņā un Tetkorporatīvās pārvaldības pilnveide. Ir svarīgi izveidot spēcīgu padomes locekļu komandu atbilstoši Korporatīvās pārvaldības kodeksā noteiktiem principiem.Ir jāstiprina uzņēmuma darbība vietējā tirgū un ir jāapgūst eksporta tirgus potenciāls. Esmu pārliecināts, tas palielinās uzņēmuma vērtību,”uzsver Possessor valdes priekšsēdētājs Andris Gādmanis.

Lai nodrošinātu atklātu un profesionālu kandidātu atlases procesu, ir izveidota nominācijas komisija šādā sastāvā: komisijas vadītāja – Possessor valdes locekle Marina Podvinska, komisijas vadītājas vietnieks - Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Edmunds Valantis, nominācijas komisijas locekļi – Possessor valdes loceklis Andris Gādmanis, Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja Dzintra Gasūne un neatkarīgais eksperts - Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes loceklis Jānis Lielpēteris.

Kandidātu atlase notiks trīs kārtās. Konkursa pirmajā kārtā konkursa nominācijas komisija izskatīs kandidātu iesniegtos dokumentus un lems par konkursa atlases otrajai kārtai izvirzāmajiem kandidātiem. Kandidātiem otrajā kārtā tiks uzdots sagatavot prezentāciju ar stratēģisko redzējumu par Tet  galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai atbilstoši attiecīgai jomai. Atlases trešajai kārtai tiks piesaistīta personāla atlases kompānija kandidātu padziļinātai kompetenču izvērtēšanai, atsauksmju iegūšanai, reputācijas izskatīšanai, potenciālo interešu konflikta risku un normatīvajos aktos noteikto amatu savienošanas ierobežojumu izvērtēšanai.Padziļināti tiks novērtētas šādas kompetences: stratēģiskais redzējums, orientācija uz attīstību, pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana, lēmumu pieņemšana un atbildība, pārmaiņu vadīšana.

Par pieteikšanās kārtību un Tet padomes locekļu amata kandidātiem izvirzītajām prasībām aicinām iepazīties Possessor tīmekļvietnē ŠEIT.

Uzziņai: Tet koncerns darbība ir saistīta ar mūsdienu tehnoloģijām, internetu, datu drošu pārraidi un uzglabāšanu, vienlaikus attīstot televīzijas platformas un oriģināla satura kanālus. Tet koncerns sniedz arī elektronisko sakaru un datu pārraides iekārtu pārdošanas un apkalpošanas pakalpojumus, elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojumus, kā arī nodrošina  elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras projektēšanu, būvniecību un apkalpošanu. 

Š.g. 26.martā Tet kārtējā dalībnieku sapulcē pēc Possessor 2020.gada decembrī izsludinātā atklātā konkursa uz diviem Tet padomes locekļu amatiem (stratēģijas un biznesa vadības jomā un tehnoloģiju un inovāciju jomā) nominācijas komisijas priekšlikuma tika nolemts Tet padomē iecelt Klāvu Vasku un Ilvaru Pētersonu. Par Tet padomes priekšsēdētāju tika iecelts Klāvs Vasks. Pēc otra Tet kapitāla daļu turētāja Tilts Communications A/S (49%) ierosinājuma Tet padomes locekles amatā tika iecelta Reičela Samrēna (Rachel Samren).