brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Bankas Citadele konsultanta atlases komisija pabeigusi darbu

VAS „Privatizācijas aģentūra” (PA) ir sagatavojusi un iesniegusi valdībai ziņojumu par konsultanta piesaisti bankai Citadele, kura uzdevums būs noteikt valstij labāko investoru piesaistes modeli, kā arī veikt investoru piesaisti. Pieteikumu izvērtēšanu veica speciāli veidota atlases komisija, kurā piedalījās Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un PA pārstāvji, kā arī pieaicināti pārstāvji no bankas Citadele padomes un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas. Konkursa rezultātus vēl izvērtēs valdība un dos piekrišanu līguma slēgšanai ar labāko pretendentu.

Konkursā tika uzaicinātas piedalīties starptautiski atzītas un respektablas investīciju bankas, kurām ir nevainojama reputācija un pēdējo 5 gadu pieredze banku akciju pārdošanas darījumos virs 80 miljoniem EUR, kā arī darba pieredze valsts atbalsta lietās Eiropas Savienībā banku nozarē. Uzaicinājumi piedalīties konkursā tika izsūtīti trīspadsmit lielākajām investīciju bankām, kas tika atlasītas izmantojot Bloomberg un Financial Times finanšu konsultantu un investīciju banku 2012.gada reitingus. Tika saņemti un izvērtēti divi investīciju banku piedāvājumi.

Saskaņā ar konkursa nolikumu pretendentu izvērtēšana tika veikta, ņemot vērā investīciju bankas kompetenci un finanšu piedāvājumu. Investīciju bankas atlases procesā prezentēja konkursa komisijai pēdējo gadu pieredzi uzņēmumu pārņemšanas darījumos, kā arī iepazīstināja ar komandas dalībniekiem, kas strādās ar bankas Citadele investoru piesaistes projektu. Investīciju bankas tika aicinātas sagatavot speciālas prezentācijas, lai sniegtu viedokli par tirgus situāciju šobrīd un prognozes attiecībā uz 2014.gada otro pusgadu, investoru aktivitāti Centrāleiropā un Austrumeiropā, kā arī Skandināvijas valstīs, banku novērtējumu biržās un uzņēmumu apvienošanās darījumos, un kā šis novērtējums būtu attiecināms uz Citadele banku. Konkursa komisija rūpīgi izvērtēja abu pretendentu prezentācijas un finanšu piedāvājumus un pieņēma lēmumu rekomendēt apstiprināšanai pretendentu, kura piedāvājuma novērtējums bija vislabākais.

Latvija sarunās ar Eiropas Komisiju ir panākusi labu progresu, lai veiktu būtiskus uzlabojumus un valstij būtu izdevīgāki nosacījumi privātā kapitāla piesaistes procesam bankai Citadele. Sarunās izskatīta vienošanās, ka privātā kapitāla piesaistei ir izvērtējami dažādi modeļi – viena vai vairāku investoru piesaiste vai akciju kotēšana biržā (šādus risinājumus bankas restrukturizācijas plāns iepriekš neparedzēja), kā arī privātā kapitāla piesaiste notiek visiem Citadeles aktīviem vienlaikus, nevis pa daļām.