brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Bezmantinieka mantu PA nodos atsavināšanai tiesu izpildītājiem

Saeima ir atbalstījusi grozījumus likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām", paredzot valstij piekritīgu kapitāla daļu atsavināšanas funkciju nodot tiesu izpildītājiem. Pieņemtie grozījumi ir viens no būtiskiem priekšnoteikumiem, lai VAS „Privatizācijas aģentūra” (PA) paredzētajos termiņos varētu ieviest darbības izbeigšanas stratēģiju.

PA viena no darbība funkcijām ir valstij piekrītošo bezmantinieku dzīvokļu īpašumu un kapitāla daļu atsavināšana. Uz 2013.gada 6.jūniju ar Ministru kabineta (MK) rīkojumiem atsavināšanai ir nodoti  57 dzīvokļa īpašumi, kas ir atzīti par valstij piekritīgu  bezmantinieka mantu, un turējumā ir valstij piekrītošās bezmantinieka un konfiscētās kapitāla daļas 43 kapitālsabiedrībās.

Dzīvojamo māju un dzīvokļu dienesta vadītāja Darja Ivanova: „Privatizācijas aģentūras viens no uzdevumiem ir valsts dzīvojamā fonda plānveida privatizācijas pabeigšana un neprivatizēto dzīvokļa īpašumu, kā arī bezmantinieku mantas atsavināšana. Līdz ar to būtiski savlaicīgi noteikt ilgtermiņā veicamo funkciju pārņēmēju. Šobrīd svarīgi, lai Ministru kabineta noteikumos tiktu paredzēta arī rīcība ne tikai ar bezmantinieka mantu, kas nonāks valsts īpašumā pēc likumu grozījumu stāšanās spēkā, bet arī jau šobrīd valstij piekrītošo bezmantinieka mantu”. 

Pieņemtie grozījumi ir daļa no FM izstrādātās bezmantinieku mantas atsavināšanas likumprojektu paketes, kas paredz šo funkciju nodot tiesu izpildītājiem. Jau iepriekš tika pieņemti grozījumi Civillikumā, Notariāta likumā un Tiesu izpildītāju likumā, kas noteica, ka zvērināts tiesu izpildītājs pārņem mantu, kas atzīta par bezmantinieku mantu un ir piekritīga valstij, nodrošina tās pārvaldīšanu, apsardzību un realizāciju, kā arī uz šo mantu pieteikto kreditoru pretenziju apmierināšanu.

Apstiprinātie grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” tika gatavoti un virzīti vienā paketē ar atbilstošajiem grozījumiem jau minētajā Civillikumā, Notariāta likumā un Tiesu izpildītāju likumā, kā arī Komerclikumā, Meža likumā, likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” un „Publisko personu mantas atsavināšanas likumā”, lai rezultātā sistēmiski mainītu visu valstij piekritīgās bezmantinieka mantas pārņemšanas un atsavināšanas kārtību.

Likumu grozījumi stājas spēkā 2013. gada 1.jūlijā. Kārtību, kādā zvērināts tiesu izpildītājs nodrošina bezmantinieku mantas pārvaldīšanu, apsardzību, novērtēšanu, atsavināšanu, kreditoru pretenziju apmierināšanu, realizācijas ieņēmumu sadalīšanu, tai skaitā zvērināta tiesu izpildītāja un zvērināta notāra izdevumu un amata atlīdzības segšanu, vai to ieskaitīšanu valsts budžetā, noteiks MK noteikumi.