brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Citadele pārdošanu atliek līdz nākamā gada maijam

Ministru kabinets (MK) nolēma šobrīd neatsākt AS „Citadele banka” (banka Citadele) pārdošanas procesu. Šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā pārdošanas konsultanta „Nomura International plc” (Nomura) rekomendāciju, kas balstīta detalizētā tirgus situācijas analīzē. MK nolēma pie bankas pārdošanas jautājuma atgriezties nākamā gada maijā, kad Nomura un VAS „Privatizācijas aģentūra” (PA) iesniegs izvērtējumu par bankas pārdošanas atsākšanu.

PA valdes priekšsēdētājs Ansis Spridzāns: „Bankas Citadele stabilā attīstība un pozitīvie darbības radītāji valstij dod iespēju nesteigties ar pārdošanu un izvēlēties piemērotāko laiku, kad situācija pasaules kapitāla un finanšu tirgos būs uzlabojusies, lai no bankas pārdošanas valsts gūtu maksimālus ieņēmumus.”

Bankas Citadele pārdošanas process saskaņā ar EK apstiprināto restrukturizācijas plānu tika uzsākts pagājušā gada jūlijā. Pēc konsultanta Nomura ieteikuma decembrī tas tika atlikts, jo konsultants uzskatīja, ka līdz ar nelabvēlīgo situāciju finanšu tirgos valsts nespētu iegūt maksimāli iespējamo līdzekļu apjomu no pārdošanas darījuma. Valdība nolēma atgriezties pie bankas Citadele pārdošanas iespēju izvērtēšanas šā gada oktobrī, kad PA un Nomura bija jāiesniedz ziņojums par aktuālo situāciju finanšu tirgos un ieteikumi bankas pārdošanas procesa atsākšanai.

Valdībai iesniegtajā ziņojumā pārdošanas konsultants Nomura ir konstatējis, ka pašreizējā banku sektora dinamika nav labvēlīga pārdošanas procesa atsākšanai, jo apvienošanās un pārņemšanas darījumu tirgū ir vērojama maza aktivitāte, kā arī jāņem vērā joprojām vājo makroekonomikas fonu un parādu krīzi Eiropas Savienībā. Tāpat jāņem vērā šogad ieviesto papildus normatīvo regulējumu (Basel III) un attiecīgi nepieciešamos ieguldījumus banku kapitālā, kas samazina pieejamos līdzekļus Eiropas bankām darbības paplašināšanai. Ņemot vērā, ka pārņemšanas un apvienošanās darījumu tirgus nav demonstrējis būtiskus situācijas uzlabojumus, konsultants Nomura rekomendēja šobrīd neatsākt pārdošanas procesu.

Banka Citadele un tās meitas sabiedrības 2012.gada pirmajā pusgadā turpināja stabilu attīstību, strādājot kā peļņu nesošs koncerns. 2012.gada pirmo pusgadu banka Citadele noslēdza ar peļņu pirms uzkrājumiem un nodokļu nomaksas 9,6 miljonu latu apjomā (koncerna – 11,4 miljoni latu), uzrādot ievērojami labākus rezultātus nekā iepriekšējā gada pirmajā pusgadā. Pēc uzkrājumiem un nodokļiem bankas peļņa 2012.gada pirmajā pusgadā bija 2,5 miljoni latu (koncerna – 4,6 miljoni latu). 2012.gada pirmajā pusgadā banka Citadele saņēma visaugstāko novērtējumu Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta veiktajā pētījumā „Valsts uzņēmumu pārvaldība Baltijas valstīs”, kurā Citadele tika atzīta par vislabāk pārvaldīto valstij piederošo uzņēmumu Baltijas valstīs. Citadele tās darbības pirmo divu gadu laikā ir apliecinājusi sevi kā aktīva uzņēmumu kreditētāja, īpaši atbalstu sniedzot lauksaimniecības un ražošanas nozares uzņēmumiem, trešā lielākā banka pēc klientu skaita un viena no līderēm kredītkaršu tirgū Latvijā (2. vieta pēc izsniegto kredītkaršu skaita).

Bankas Citadele valdes priekšsēdētājs Guntis Beļavskis: „Banka Citadele turpina nostiprināt pozīcijas tirgū un pilda saistības pret valsti labāk nekā iepriekš paredzēts. Šogad pirms termiņa pabeidzām valstij atmaksāt visus termiņnoguldījumus, kopumā atmaksājot 143,13 miljonus latu, kā arī papildus par valsts atbalsta izmantošanu citos maksājumos valstij ir samaksāti 25 miljoni latu.”

Bankas pārdošanas atlikšana iekļaujas kopējā restrukturizācijas plāna ietvaros, kas paredz bankas pārdošanu pabeigt līdz 2014.gadam. Lēmums neietekmēs bankas Citadele darbību un tā turpinās strādāt atbilstoši spēkā esošajam restrukturizācijas plānam.  

MK nolēma arī atbalstīt sarunu uzsākšanu ar EK par grozījumiem restrukturizācijas plānā, lai valsts varētu izstrādāt un izvērtēt vairākus iespējamos bankas akciju pārdošanas risinājumus, kādus šobrīd plāns neparedz. Ņemot vērā, ka pārdošanas process restrukturizācijas plāna ietvaros ir jāpabeidz noteiktā termiņā, Latvijas puse uzskata, ka plānam ir jābūt elastīgākam un jāatbilst aktuālajai situācijai finanšu tirgos.

Privatizācijas aģentūras īpašumā ir 75% bankas Citadele akciju, bet 25% un vienas akcijas īpašnieks ir Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka.