brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

SIA “FeLM” Finanšu ministrijas uzdevumā ir atguvis līdzekļus 9,5 milj. euro apmērā

SIA “FeLM” (FeLM) informē – realizējot daļu no aktīviem un prasījuma tiesībām pret MAS “KVV Liepājas metalurgs” (KVV LM), ir atgūti līdzekļi 9,5 milj. euro apmērā. Saskaņā ar Cesijas līgumu, kas noslēgts starp FeLM un Finanšu ministriju, minētā summa ir pārskaitīta Finanšu ministrijai.

Šī gada 30.aprīlī FeLM noslēdza pirkuma pārdevuma līgumu ar starptautiska konkursa uzvarētāju par elektrotēraudkausēšanas kompleksa kustamo un nekustamo mantu, kas atrodas bijušajā KVV LM ražotnē Liepājā. Laikā posmā no š.g. jūnija līdz oktobrim realizētie aktīvi ir nonākuši jauno īpašnieku - SIA “Liepāja Steel” un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes īpašumā.

FeLM turpina darbu pie atlikušo aktīvu un prasījuma tiesību izstrādes, lai atgūtu pēc iespējas vairāk līdzekļu un veiktu Cesijas atlīdzības maksājumus Finanšu ministrijai.