brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Būtiska informācija par personu apliecinošu dokumentu izmantošanu, saņemot Possessor pakalpojumus klātienē

Š.g. 1.septembrī stājas spēkā Personu apliecinošu dokumentu likuma pārejas noteikumu 9.punkts (turpmāk - Likums), kas nosaka, ka, ja Latvijas Republikā izsniegtam Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa vai bezvalstnieka personu apliecinošam dokumentam beidzies derīguma termiņš laikposmā no 2020.gada 1.marta, tas uzskatāms par derīgu personu apliecinošu dokumentu personas identitātes apliecināšanai klātienē Latvijas Republikā līdz 2023.gada 30.aprīlim, ja dokuments nav kļuvis nederīgs citu iemeslu dēļ.

Personu apliecinošu dokumentu, kuram beidzies derīguma termiņš laika posmā no 2020.gada 1.marta, var izmantot tikai procesiem vai pakalpojumiem, ko persona pieprasa, saņem vai īsteno klātienē, t.sk. saņemot pakalpojumus Possessor klātienē.

Likumā noteiktais attiecībā uz personu apliecinoša dokumenta derīgumu nav attiecināms uz tādu personu apliecinošu dokumentu, kas kļuvis nederīgs citu iemeslu dēļ, piemēram:

  • dokuments ir sabojāts;
  • ir mainījušās dokumentā ierakstītās ziņas (vārds, uzvārds, personas kods, valstiskā piederība u.c.).

Šāds dokuments nevarēs tikt izmantots personas identitātes apliecināšanai elektroniskajā vidē, ar to nebūs iespējams saņemt elektroniskos pakalpojumus vai parakstīt dokumentus, jo beidzoties personas apliecībā (eID) noteiktajam termiņam, beidzas arī tajā iekļauto sertifikātu derīguma termiņš, un to nav iespējams noteikt garāku kā dokumenta termiņu, kā arī nav iespējams saņemt jaunus sertifikātus ar  personas apliecību, kuras derīguma termiņš ir beidzies.

Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde