brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Ievēlēta Reverta padome

Akciju sabiedrības „Reverta” (turpmāk – Reverta) akcionāru sapulce šodien padomes locekļu amatos ievēlēja Maiklu Borku (Michael Joseph Bourke), Meri Elenu Kolinsu (Mary Ellen Collins) , Kasparu Āboliņu un Andri Ozoliņu. Saskaņā ar Reverta statūtiem padome tiek ievēlēta uz trīs gadiem. Padome tika pārvēlēta, jo iepriekš ievēlētajai padomei beidzās pilnvaru termiņš.

Reverta padomē darbojas četri padomes locekļi. Valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra” (turpmāk – PA) izveidoja nomināciju komiteju, kuras uzdevums bija sniegt rekomendācijas par Reverta padomes locekļu kandidātiem. Nomināciju komitejas sastāvā darbojās Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Ministru prezidenta biroja un PA pārstāvji. Izvērtējot kandidātu kompetenci un pieredzi, nomināciju komiteja nolēma rekomendēt PA ievēlēt Reverta padomē Kasparu Āboliņu un Andri Ozoliņu. Kaspars Āboliņš ir Valsts kases pārvaldnieks un Ziemeļu Investīciju bankas direktoru valdes loceklis. Andrim Ozoliņam ir nozīmīga pieredze banku pārvaldībā. Viņš ir bijis DNB Bankas valdes priekšsēdētājs, kā arī darbojies kā biznesa konsultants finanšu jomā. Gan PA, gan Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (turpmāk - ERAB) atzinīgi novērtē līdzšinējo padomes locekļu Sarmītes Jumītes un Vladimira Loginova ieguldījumu Reverta padomes darbā kopš Parex bankas restrukturizācijas 2010.gada augustā.

Akcionāru sapulce padomē pārvēlēja līdzšinējo padomes priekšsēdētāju Maiklu Borku kura kandidatūru saskaņā ar akcionāru līgumu saskaņoja ERAB un PA. Akcionāru sapulce amatā atkārtoti ievēlēja ERAB izvirzīto Meri Elenu Kolinsu.

Reverta (iepriekš Parex banka) darbība ir koncentrēta trīs galvenajos virzienos: kredītu restrukturizācija, parādu atgūšana un nekustamo īpašumu pārvaldīšana, lai valsts maksimāli atgūtu tās glābšanā ieguldītos līdzekļus. Uz šo brīdi PA īpašumā ir 84,15 % Reverta akciju, ERAB pieder 12,74 % Reverta akciju, bet pārējiem akcionāriem kopā – 3,11% akciju.