brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Izsolē iespējams iegādāties nekustamo īpašumu Flotes ielā 2, Rīgā

Rīgas apgabaltiesas 46.iecirkņa ZTI Jānis Tunnis prakses vieta Rīga, Tērbatas ielā 53-8, pirmajā elektroniskajā izsolē pārdod SIA “Baltic Oil Terminal”, reģ.Nr.40003511867, Dārza iela 16-2, Bērzpils, Balvu novads, piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Flotes ielā 2, Rīgā, kadastra Nr.0100 603 0095. Piedzinējs: Rīgas domes Pašvaldību ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5, Rīga.

Nekustamā īpašuma īss apraksts: Ēku (būvju) nekustams īpašums, kas sastāv no aizsegiem (kadastra apzīmējums 0100 103 2003 002; 003; 004; 005; 006; 008; 010; 043), kazemātiem (kadastra apzīmējums 0100 103 2003 007; 009), noliktavām (kadastra apzīmējums 0100 103 2003 011; 041; 042;), nenodota ekspluatācijā ražošanas korpusa (kadastra apzīmējums 0100 103 2003 012), doku ceha (kadastra apzīmējums 0100 103 2003 040), ķimikāliju noliktavas (kadastra apzīmējums 0100 103 2003 044) un degvielas noliktavas (kadastra apzīmējums 0100 103 2003 046). Ēkas saistītas ar zemes gabalu Rīgas pilsēta, Flotes iela b/n, kadastra numurs 0100 103 2001. Zemes īpašnieks Latvijas Republikas Satiksmes ministrija, nodokļu maksātāja kods 90000088687.

Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena 84000,00 EUR. Izsoles solis 2000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 05.05.2021., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājuma summu 8400,00 EUR ZTI Jāņa Tuņņa, reģ.kods 11057612950, depozīta kontā Nr. LV74TREL9199036001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsole sākās 15.04.2021. plkst. 13:00 un noslēgsies 05.05.2021. plkst.13:00.

Informācija par izsoli ir pieejama šeit.

Attēls no Tiesu administrācijas izsoļu vietnes.