brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Izsolē pārdos MPAS „Latvijas nafta” valsts kapitāla daļas

VAS „Privatizācijas aģentūra” (PA) valde ir apstiprinājusi maksātnespējīgās privatizējamās akciju sabiedrības „Latvijas nafta” (MPAS „Latvijas nafta”) privatizācijas noteikumus. Apstiprinātie privatizācijas noteikumi paredz pārdot izsolē vienā paketē 300 000 akcijas jeb 100% uzņēmuma pamatkapitāla, nosakot  izsoles sākuma cenu 1 lats un paredzot pārņemt uzņēmuma saistības, kas uz 2012.gada 31.decembri bija 12 712 879 lati. Lielākie uzņēmuma kreditori ir Finanšu ministrija un Valsts ieņēmu dienests (VID).

MPAS „Latvijas nafta” ir izveidota 1991.gada 8.maijā. Sabiedrības vienīgais akcionārs ir valsts, un PA ir valstij piederošo akciju turētājs. Sabiedrības pamatkapitāls ir 300 000 LVL. Vienas akcijas nominālvērtība - 1 lats. Ar Rīgas apgabaltiesas 2000.gada 19.oktobra spriedumu MPAS „Latvijas nafta” tika pasludināta par maksātnespējīgu no 2000.gada 4.oktobra. Uzņēmuma aktīvi, ieskaitot degvielas uzpildes stacijas visos Latvijas reģionos, naftas bāzes, u.c. aktīvus, maksātnespējas procesa laikā ir iznomāti SIA „East West Transit” (nomas līguma termiņš 2026.gada oktobris), kas lieto arī preču zīmi "Latvijas nafta". MPAS „Latvijas nafta” degvielas tirdzniecību neveic.

Ar Rīgas apgabaltiesas 2011.gada 16.novembra lēmumu apstiprināts kreditoru sapulces lēmums par mierizlīguma noslēgšanu maksātnespējas procesā. Lielākie uzņēmuma kreditori ir Finanšu ministrija un VID. No MPAS „Latvijas nafta” kreditoru parāda 12 712 879 latiem atzītie kreditoru prasījumi maksātnespējas procesā, kas iekļauti mierizlīgumā, ir 11 888 237,59 lati. Mierizlīgums paredz veikt maksājumus kreditoriem saskaņā ar apstiprināto grafiku līdz 2026.gada 1.oktobrim. 2013.gada 25.jūnijā starp Finanšu ministriju, VID un MPAS „Latvijas nafta” ir noslēgts komercķīlas līgums ar kuru visa uzņēmuma manta tiek ieķīlāta par labu ķīlas ņēmējiem (kreditoru kopumam) līdz brīdim, kamēr ir spēkā komercķīlas ņēmēju prasījumi, kas izriet no kreditoru noslēgtā mierizlīguma. Komercķīla reģistrēta 2013.gada 8.augustā.

Dalībai izsolē pretendentam ir jāiemaksā drošības nauda 178,32 tūkstošu latu apmērā un 100 latu izsoles dalības maksa. Konsultējoties ar degvielas tirdzniecības un ražošanas uzņēmumu profesionālajām organizācijām un Ekonomikas ministriju PA ir pretendentiem noteikusi zināmas kvalifikācijas prasības, kas paredz 5 un vairāk gadu pieredzi degvielas mazumtirdzniecības un/vai degvielas vairumtirdzniecības nozarē Latvijā, uzņēmumam ir jābūt ar labu reputāciju, kā arī tā apgrozījumam Latvijas teritorijā pēdējos trīs finanšu gados ir jābūt ne mazākam par 12 miljoniem latu. Saskaņā ar likumu valsts īpašuma objektu nevar privatizēt pircēji ar nodokļu parādiem.

Pretendentu pieteikšanās termiņš noteikts līdz 2013.gada 22.novembra plkst 16.00, izsole izsludināta 2013.gada 29.novembrī plkst 15.00. 2013.gada 15.novembrī plkst.10.00 PA telpās notiks MPAS „Latvijas nafta” un privatizācijas noteikumu informatīva prezentācija. Vairāk informācijas PA mājas lapā sadaļās „Izsoles” un „Valsts kapitāla daļas” vai pa tālruni 67021314.