brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Izveido Nomināciju komiteju Lattelecom un LMT padomju locekļu atlasei

Atbilstoši Valsts kapitāla daļu pārvaldības koncepcijā noteiktajiem padomes un valdes locekļu izvirzīšanas principiem SIA „Lattelecom” (Lattelecom) un AS „Latvijas Mobilais Telefons” (LMT) padomes locekļu atlasei un izvērtēšanai VAS „Privatizācijas aģentūra”  (PA) ir izveidojusi Nomināciju komiteju. Komitejā darbosies PA, Ekonomikas un Satiksmes ministriju pārstāvji, bet novērotāja statusā sabiedrības par atklātību „Delna” pārstāve. 

Valsts kapitāla daļu pārvaldības koncepcija paredz, ka padomes un valdes locekļi tiek izvirzīti, izmantojot valdes un padomes locekļu kandidātu datu bāzi, balstoties uz profesionalitātes un kompetences kritērijiem. Tā kā plānots, ka centralizēta valsts kapitāla daļu pārvaldības institūcija darbu uzsāks 2013.gadā, PA jau iepriekš koncepcijā ietvertos principus uzsāka piemērot attiecībā uz aģentūras pārvaldībā esošo uzņēmumu padomes locekļu amata kandidātu atlasi. Lattelecom šobrīd ir brīva padomes locekļa amata vieta. Atbilstoši Komerclikuma normām nākošajā Lattelecom dalībnieku sapulcē ir jāievēl jauns padomes loceklis, ko izvirza PA kā valsts kapitāla daļu turētājs. Savukārt, 2012.gada 9.novembrī beidzas Latvijas puses virzīta LMT padomes locekļa pilnvaru termiņš. Līdz ar to PA būs jāizvirza padomes locekļa amata kandidatūra apstiprināšanai dalībnieku sapulcē.

Ievērojot Ekonomikas ministrijas lomu Lattelecom un LMT kapitāla daļu atsavināšanas procesa un Satiksmes ministrijas būtisko lomu elektronisko sakaru nozarē, PA aicināja minētās ministrijas deleģēt pārstāvjus darbam Nomināciju komitejā. Vienlaikus, ieviešot labas korporatīvās pārvaldības principus un nodrošinot profesionālu un caurspīdīgu padomes locekļu atlases procesu, PA aicināja Sabiedrību par atklātību – „Delna” deleģēt pārstāvjus darbam Nomināciju komitejā novērotāja statusā bez balss tiesībām. 

Padomes locekļu amata kandidātiem ir jāatbilst vairākiem Nomināciju komitejas noteiktiem kritērijiem. Kandidātam ir jābūt vismaz trīs gadu darba pieredzei vidēja vai liela uzņēmuma vadībā vai valsts pārvaldes iestādes vadībā, vai lielu, vēlams starptautisku, zinātnisku projektu vadībā. Tāpat ir nepieciešama ir augstākā izglītība elektronisko sakaru jomā, ekonomikā, finanšu vadībā, biznesa vadībā vai citā saistītā jomā, kā arī vēlama pieredze elektronisko sakaru jomā.

Kandidātus padomes locekļu amatiem tiks aicinātas ieteikt nozaru organizācijas, valsts un akadēmiskās institūcijas - Ārvalstu investoru padome Latvijā, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Interneta asociācija, Biedrība "Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija", Ekonomikas ministrija, Satiksmes ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskai universitāte, Rīgas Ekonomikas augstskola un Sabiedriskās politikas centram "Providus”.