brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Konferencē informē par valsts nekustamā īpašuma privatizāciju

Informē par plānotajām izmaiņām valsts nekustamā īpašuma privatizācijas noslēguma posmā

Konferencē „Kā attīstīsies nekustamā īpašuma tirgus Latvijā?" VAS „Privatizācijas aģentūra” (PA) valdes priekšsēdētājs Ansis Spridzāns dalībniekus iepazīstināja ar plānotajām izmaiņām privatizācijas noslēguma posmā, kas ietekmēs turpmāko rīcību ar valstij piederošo privatizējamo vai atsavināmo nekustamo īpašumu. 

PA ir sagatavojusi un iesniegusi Ekonomikas ministrijai (EM) PA darbības izbeigšanas stratēģijas projektu. Šo stratēģiju plānots drīzumā izskatīt Ministru kabinetā (MK). Stratēģijas projekts nosaka PA mērķi pabeigt tās organizēto privatizācijas procesu līdz 2014.gada beigām, profesionāli un efektīvi veicot PA portfeļa izstrādi ar sabalansētu resursu izmantošanu. Tāpat tiks izstrādāti priekšlikumi normatīvajai bāzei, lai nodrošinātu īstenojamo funkciju pēctecību PA darbības izbeigšanas procesā. Noteiktajā termiņā plānots būtiski samazināt PA privatizācijai nodoto īpašumu portfeli, paralēli strādājot pie ilgtermiņa funkciju nodošanas citām institūcijām.

A.Spridzāns uzsvēra, ka lielāko daļu no PA funkcijām plānots nodot citām institūcijām 2015.gada pirmajā pusgadā. Funkciju nodošana citām institūcijām ir laikietilpīgs process, jo nepieciešams nodrošināt sarakstes, valdes lēmumu, tiesvedību dokumentu, grāmatvedības dokumentu, iepirkumu dokumentu, līgumu, personāla dokumentu, objektu lietu u.c. lietu nodošanu funkciju pārņēmējiem. Lai īstenotu PA darbības izbeigšanu, nepieciešami grozījumi vairāk kā 10 likumos un 15 MK noteikumos.

Attiecībā uz PA valdījumā esošo valsts nekustamā īpašuma portfeli PA darbības izbeigšanas stratēģija paredz līdz 2014.gada beigām pabeigt dzīvojamo māju un dzīvokļu plānveida privatizāciju. Līdz 2014.gada beigām plānots būtiski samazināt valsts zemesgabalu portfeli un valsts nekustamā īpašuma objektu portfeli un nodot dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā visas privatizētās dzīvojamās mājas, lielāko daļu neprivatizēto īpašumā vai valdījumā esošo dzīvokļu pašvaldībām vai VAS „Valsts nekustamie īpašumi”.

A.Spridzāns atzīmēja, ka šobrīd ir vairākas aktuālas risināmas problēmas saistībā ar PA valdījumā esošā nekustamā īpašuma privatizācijas procesa nodrošināšanu. PA šobrīd veic tai neraksturīgu funkciju – ilgstoši pārvalda dzīvojamās mājas un dzīvokļu īpašumus, kuru privatizācijas process ir beidzies un privatizācijas tiesības nav izmantotas, tostarp arī sliktā tehniskā stāvoklī esošos objektus. Lai to risinātu, turpmāk šī dzīvojamā fonda pārvaldīšana jānodod pašvaldībām vai valsts izveidotai institūcijai, kuras pamatfunkcija ir valsts īpašuma pārvaldīšana.

Tāpat A.Spridzāns informēja konferences dalībniekus par aktuāliem grozījumiem normatīvajos aktos, kas skar valsts nekustamā īpašuma privatizāciju un atsavināšanu.

Uz 2013. gada 31. martu PA ir pārvaldnieks 384 dzīvojamām mājām un 1590 dzīvokļiem, PA valdījumā ir 50 valsts īpašuma objekti, 4 neapbūvēti zemesgabali un 696 apbūvēti zemesgabali. PA valdījumā nodotais īpašums atrodas visā Latvijas teritorijā, kas sadārdzina tā privatizāciju, atsavināšanu un pārvaldīšanu. Procentuāli visvairāk īpašuma objektu ir Rīgā, Ventspilī un Daugavpils novadā.