brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

KPMG sagatavos rekomendācijas par Reverta pārdošanas stratēģijas turpmāko īstenošanu

Izsludinātajā iepirkuma procedūrā par konsultanta piesaisti, kas veiks izpēti par problemātisko aktīvu tirgus situāciju Eiropā un sagatavos rekomendācijas par akciju sabiedrības „Reverta” (turpmāk – Reverta) pārdošanas stratēģijas turpmāko īstenošanu, VAS „Privatizācijas aģentūra” (turpmāk – PA) iepirkuma komisija par uzvarētāju atzina SIA „KPMG Baltics”. Pretendents piedāvāja veikt pakalpojumus par 7500 latiem bez pievienotās vērtības nodokļa, kas bija zemākā piedāvājumu līgumcena. Pieteikumus iesniedza trīs pretendenti.

Ministru kabinets (MK) iepriekš bija apstiprinājis Reverta piemērot kombinētu pārdošanas stratēģiju, kas paredz Reverta akcijas kopumā nepārdot, bet veikt darbības aktīvu vērtības paaugstināšanai vai saglabāšanai. 2013.gada oktobrī  PA jāiesniedz MK kārtējais ziņojums par Reverta pārdošanas stratēģijas ieviešanas gaitu. Lai sagatavotu ziņojumu, PA izsludināja iepirkuma procedūru konsultanta piesaistei, kas veiks izpēti par problemātisko aktīvu tirgus situāciju Eiropā un sagatavos rekomendācijas par Reverta pārdošanas stratēģijas turpmāko īstenošanu.

Iepirkuma procedūrā konsultantam bija jāatbilst sekojošām prasībām: pretendents ir starptautisks komersants un vai arī starptautisku uzņēmumu tīkla dalībnieks, kas sniedz pakalpojumus vismaz pusē Eiropas Savienības dalībvalstu; pretendentam un tā komandai ir starptautiska pieredze problemātisko aktīvu tirgus situācijas izpētē pēdējo 3 gadu laikā Eiropā; pretendents un tā komanda ir bijis iesaistīts problemātisko aktīvu pārdošanas darījumos vai to sagatavošanā pēdējo 3 gadu laikā Eiropā; par priekšrocību tiks uzskatīta pretendenta kompetence un pieredze, konsultējot valdības, pašvaldību vai Eiropas Savienības institūcijas pēdējo 3 gadu laikā.

Reverta darbība ir koncentrēta trīs galvenajos virzienos: kredītu restrukturizācija, parādu atgūšana un nekustamo īpašumu pārvaldīšana. Reverta komanda strādā pie problemātisku aktīvu atveseļošanas un to vērtības palielināšanas.

Uz šo brīdi PA īpašumā ir 84,15 % Reverta akciju, Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankai pieder 12,74 % Reverta akciju, bet pārējiem akcionāriem kopā – 3,11% akciju.